Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA inicia la primera fase de les obres d'urbanització d'El Verdet

Escoltar

PUMSA inicia la primera fase de les obres d'urbanització d'El Verdet

La societat municipal PUMSA ha començat la primera etapa del projecte d'urbanització de la UA-53 El Verdet, que permetrà l'obertura del carrer de Pedro Antonio de Alarcón entre els carrers de Marià Fortuny i de Mata, a més de crear noves parcel·les d'ús residencial i d'equipaments. També es milloraran els carrers afectats i les xarxes de serveis, i es col·locarà nou enllumenat públic i mobiliari urbà.

L'àmbit de la Unitat d'Actuació (UA) 53 està delimitat pels carrers de Mata, d'Agustí Moreto, de Marià Fortuny i de Pedro Antonio de Alarcón, i ocupa una superfície total de 7.691 m2. Es tracta d'una àrea on actualment existeixen edificacions de tipus industrial i tot un seguit de petits carrerons que donen accés a les diferents naus i tallers.

El projecte d'urbanització preveu conservar els edificis d'habitatges situats als carrers que envolten l'àrea d'actuació, així com les cinc cases unifamiliars que hi ha a la cantonada entre els carrers d'Agustín Moreto i de Marià Fortuny.

Primera fase

La intervenció es farà en dues fases. La primera d'elles, que abasta una superfície de 2.503 m2, va començar a finals de juliol i consisteix en l'enderroc de les esmentades indústries, de manera que es crearan noves parcel·les per a habitatges i equipaments. També es perllongarà el carrer de Pedro Antonio de Alarcón, que actualment està interromput entre els carrers de Marià Fortuny i de Mata, per tal de donar continuïtat al vial.

Aquesta fase del projecte contempla l'eixamplament i reurbanització de les voreres dels carrers de Mata, Marià Fortuny, i la urbanització del nou tram del carrer de Pedro Antonio de Alarcón. A més, es crearan guals de vianants i franges d'aparcament a diferents punts de l'àmbit.

El projecte preveu el manteniment de tots els arbres que hi ha plantats al carrer de Mata, exceptuant dues unitats que han de deixar pas a l'obertura del carrer de Pedro Antonio de Alarcón.

Quant als serveis, s'inspeccionarà el clavegueram existent i es construiran les connexions a la xarxa; es substituiran els trams de canonada d'aigua que siguin necessaris; es mantindrà la xarxa de gas existent; s'eliminarà la xarxa d'electricitat aèria i es soterraran els trams que es considerin convenients; i també es soterrarà la xarxa de telefonia que sigui necessària.

D'altra banda, s'instal·laran nous serveis d'electricitat, gas, telefonia, i clavegueram a les parcel·les que s'originin per l'enderroc de les indústries, així com la incorporació a la xarxa del clavegueram del nou tram del carrer de Pedro Antonio de Alarcón. El projecte inclou la col·locació de nou enllumenat públic i mobiliari urbà.

Termini i import de l'obra

Està previst que les obres de la primera fase del projecte d'urbanització de la UA-53 El Verdet finalitzin al desembre de 2007.

L'empresa que s'encarrega de les obres és FCC Construcción, SA, amb un import d'adjudicació de 561.204 euros.

Nou espai públic

Un cop finalitzin les obres de la primera fase del projecte d'urbanització de la UA-53, s'establirà el termini per a la realització de la segona fase.

Aquesta consistirà, bàsicament, en la creació d'una nova plaça que quedarà delimitada pels futurs edificis del carrer de Mata, el carrer de Pedro Antonio de Alarcón i la part posterior dels edificis que es construeixin al carrer de Marià Fortuny. A més, aquest espai tocarà també amb el carrer de Josep Sabater i Sust, que forma part de la UA-58.

La plaça tindrà dons nivells. La zona inferior és la que pertany a la UA-53, i comprèn una gran superfície pavimentada amb arbrat. Disposarà, a més, de tot un front d'accés al llarg del nou tram del carrer de Pedro Antonio de Alarcón i de part del carrer de Marià Fortuny.

La part superior, que pertany a la UA-58, tindrà una àrea de jocs infantils i una zona pavimentada amb arbres que donarà continuïtat a l'arbrat del carrer de Josep Sabater i Sust.

A la part central de la plaça, hi haurà una zona verda amb un petit espai pavimentat que podria fer-se servir com a escenari per a esdeveniments públics.

Un edifici d'equipament i habitatge públic

Com administració actuant a l'àmbit, PUMSA és l'adjudicatària del sòl corresponent al 10% d'aprofitament mig del sector. En aquesta finca, l'empresa municipal té previst construir en el futur un edifici que tindrà una planta baixa destinada a equipament públic, una planta soterrània d'aparcament i tres plantes pisos d'habitatge públic amb protecció oficial.