Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA presenta el projecte d'urbanització de la ronda de Barceló

Escoltar

PUMSA presenta el projecte d'urbanització de la ronda de Barceló

El president de l'entitat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), Arcadi Vilert, juntament amb l'arquitecte Manuel Brullet, ha presentat aquest matí el projecte d'urbanització de la ronda de Barceló. Aquest projecte, que es presentarà a aprovació inicial dilluns per part de la Junta de Govern Local, forma part del Pla de millora urbana de la ronda de Barceló i l'illa Fàbregas i de Caralt que s'anirà desenvolupant per fases. Concretament el projecte de la ronda de Barceló contempla la millora dels carrers, de les zones verdes i la renovació de les xarxes de serveis existents en aquest àmbit.

L'objectiu de la intervenció és la reconversió de la ronda de Barceló en un gran saló urbà pensat, sobretot, per als vianants.

Aquest projecte d'urbanització, redactat per l'arquitecte Manuel Brullet, del despatx Brullet i Associats, i l'enginyer Jordi San Millàn, desenvolupa una part del Pla de de millora urbana, aprovat definitivament per la Generalitat el passat dia 25 de gener de 2007.

Principals actuacions

El projecte que avui s'ha presentat correspon a la urbanització de l'àmbit de la ronda de Barceló, que inclou la millora d'aquest vial, dels carrers de Casto Méndez Núñez i dels Germans Thos i Codina, del tram del Camí Ral entre els carrers de Josep Abril i de la Cooperativa, i dels espais públics de l'interior de les illes centrals de la ronda de Barceló.

Una de les principals actuacions serà l'eixamplament de la ronda fins als 34,4 metres, dels quals la calçada, amb doble sentit de circulació, n'ocuparà 6,4 metres i comptarà, a més, amb un espai per a aparcaments. Les dues voreres tindran 11,5 metres d'amplada cadascuna, i estan plantejades com una estructura no lineal al llarg de la qual aniran sorgint diferents espais de lleure per als vianants.

Els edificis que s'alineen a banda i banda de la ronda es construiran amb la planta baixa reculada de manera que crearan uns porxos en voladís, és a dir, sense pilars, que protegiran als vianants del sol i de la pluja a tot el llarg del vial. La planta baixa està reservada per a locals comercials, que revitalitzaran l'activitat econòmica del sector.

D'altra banda, a l'interior de les dues illes centrals de la ronda de Barceló, es preveu l'espai necessari per a la ubicació de dos equipaments, cadascun d'ells amb una zona verda que s'urbanitzarà per tal de crear nous espais de lleure per als ciutadans.

El projecte d'urbanització inclou la renovació de totes les xarxes de serveis existents (clavegueram, aigua potable, electricitat, gas i telecomunicacions); la pavimentació tant de les calçades com de les voreres de tots els carrers afectats i dels espais interior d'illa amb diferents materials i colors per tal d'aconseguir un efecte no lineal de l'espai. El projecte també inclou la col·locació de nou enllumenat públic, concretament es col·locaran dos tipus de fanals diferents, uns més alts per il·luminar la calçada i uns altres de més baixos per donar a l'espai un aspecte més recollit. També es preveu nova senyalització, semàfors i mobiliari urbà.

La jardineria també persegueix trencar l'efecte lineal de la ronda amb la plantació d'arbres al llarg de la ronda en forma de ziga-zaga. Els arbres de tres tipus diferents d'espècies vegetals i amb flors de diferents colors donaran un toc de color a l'espai. També s'instal·larà una xarxa de rec automatitzat. Per últim, es col·locaran contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus urbans.

Es preveu iniciar les obres d'urbanització l'any 2008 un cop aprovat el projecte definitivament.

Pla de millora urbana

La urbanització a l'àmbit de la ronda de Barceló és la primera fase d'una sèrie d'actuacions previstes dins el Pla de mllora urbana de la ronda de Barceló i l'illa Fàbregas i de Caralt.

El Pla de millora contempla dos àmbits d'actuació: el de la ronda de Barceló, amb una superfície de 30.082 m2, configurada pel teixit urbà existent entre el Camí Ral, l'Avinguda del Maresme i part de les illes que donen ambdós façanes a la ronda; i el de l'illa Fàbregas i de Caralt, amb una superfície de 9.629 m2, configurada pel carrer de Miquel Biada, la ronda d'Alfons XII, carrer de José M. Torrijos i passatge de José M. Torrijos.

Aquest Pla urbanístic preveu a l'àmbit de la ronda 692 nous habitatges a banda i banda de la ronda, 32% a preus públics, amb comerços a les plantes baixes, dos equipaments, un aparcament públic sota la ronda amb 310 places i la construcció de 2.231 places privades d'aparcament integrades als nous edificis.

Al final de la ronda, fent cantonada amb l'avinguda del Maresme, es preveu la construcció d'una torre de 80 metres d'alçada i una plaça a dos nivells, un primer situat a nivell de la ronda i l'altre connectat amb la rampa del futur pas soterrat de vianants.

També es preveu nous espais lliures o zones verdes i un pas soterrat que doni accés directe amb la part central del port, passant per sota de l'avinguda del Maresme, les vies del tren i el passeig Marítim.

Les xifres

El pressupost d'execució global del projecte d'urbanització és de 29.068.036 €. D'aquests, 11.368.000 €, corresponen a la primera fase del projecte, que s'ha presentat avui.

El pressupost restant es destinarà a la creació del pas soterrat del port; la urbanització de la ronda d'Alfons XII entre el Camí Ral i el carrer de Miquel Biada; la urbanització del Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i de Lepant; i la urbanització dels entorns de la torre i del futur centre comercial de l'illa Fàbregas i de Caralt.