Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA reprèn les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí

Escoltar

PUMSA reprèn les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí

PUMSA ha reprès a finals de març les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" de l'arquitecte Antoni Gaudí, coneguda com a Nau Gaudí, després que l'Ajuntament hagi rescindit el contracte a l'adjudicatària anterior per la demora en la realització dels treballs. L'objectiu del projecte és la continuació de la rehabilitació integral de la nau de 780 m2 de superfície, la restitució de la seva estructura i la urbanització dels entorns de l'immoble.

Treballs realitzats fins ara

L'Ajuntament de Mataró va redactar el projecte executiu de rehabilitació de la Nau Gaudí, que està inclosa en el Catàleg del Patrimoni Aquitectònic de la ciutat, l'any 2001. Els treballs, que es van iniciar al maig de 2002, han patit retards per problemes amb les dues empreses adjudicatàries anteriors, de manera que el consistori va acordar rescindir el contracte d'ambdues i encarregar l'obra a PUMSA.

La primera adjudicatària, SCIO, SL, va executar una quarta part de les obres, les corresponents a l'estructura de la planta soterrani, els murs de contenció del carrer de la Cooperativa, els fonaments i murs de formigó de la nau, les bases de formigó on es recolzen els pòrtics de fusta i els corresponents didals metàl·lics, i quatre d'aquests pòrtics que formen l'estructura de la coberta.

En quant a la segona, SECLA, SA, va realitzar la part d'enderrocs, una part de moviment de terres, una part de l'estructura de fusta, una part de la instal·lació de climatització i una part de la instal·lació elèctrica. En total, es calcula que va realitzar una cinquena part dels treballs.

A principis de març, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe favorable a l'actuació de l'Ajuntament pel que fa a la resolució del contracte amb l'empresa SECLA, SA i la confiscació de la garantia constituïda per la mateixa.

El nou projecte

El projecte s'ha modificat, en el sentit de que les obres s'iniciaran a partir d'on ho va deixar l'anterior empresa encarregada de la rehabilitació de l'edifici.

Les demores anterior de l'obra han fet variar el pressupost d'execució inicial, que ara és d'1.455.266 €. La nova adjudicatària és La Cornisa SCCL i executarà l'obra en un termini de 14 mesos.

Principals actuacions

La Cornisa SCCL s'encarregarà de la rehabilitació de la coberta de la nau, que estarà formada per unes teules planes de ceràmica, i que es col·locaran sobre una estructura de fusta i el corresponent aïllant tèrmic.

També intervindrà sobre les façanes, dues de les quals seran de vidre, concretament la façana nord que dóna a la plaça i la façana oest que dóna al carrer de la Cooperativa. Pel que fa a la façana est, que també dóna a la plaça i els habitatges es reconstruirà tal i com la va pensar Gaudí, creant uns paraments amb doble envà de ceràmica engaltada. Aquesta actuació es farà en base a dibuixos i fotografies realitzats per l'estudiós del gaudinisme Joan Bergós cap a l'any 1929. En quan a la façana sud, per on s'accedeix a la nau, es mantindrà el parament existent.

Un altre dels aspectes destacats del projecte és l'acabament dels arcs parabòlics de fusta. Aquests arcs tornaran a ser visibles en tot el seu conjunt, donat que tampoc es construiran envans interiors.

El projecte també contempla la rehabilitació de les parets interiors de la nau: una part de les mateixes es faran amb formigó blanc encofrat amb llistons de fusta, i altra part amb arrebossats. El terra de la nau serà substituït per un nou material.

Les obres inclouran també la instal·lació d'un enllumenat específic per destacar l'obra arquitectònica de l'interior, que consistirà en focus projectors encastats a terra, entre les bases dels arcs de l'estructura; i el condicionament del local amb calefacció.

A l'interior de la nau està prevista la construcció d'un petit mòdul de fusta que allotjarà els serveis i que no arribarà al sostre per no tapar la vista sobre el conjunt dels arcs. Aquest mòdul allotjarà una petita cuina i armaris, i estarà situat al costat d'unes escales que donen accés al soterrani, que servirà com a magatzem i ocuparà la meitat de la llargada de la nau.

Finalment, l'empresa continuarà la urbanització de la plaça situada al carrer de la Cooperativa, cantonada amb el carrer dels Germans Thos i Codina.