Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rocafonda disposarà d'un parc de prop de 25.000 m2 que s'integrarà a la riera de Sant Simó

Escoltar

Rocafonda disposarà d'un parc de prop de 25.000 m2 que s'integrarà a la riera de Sant Simó

La ciutadania de Mataró comptarà amb un nou parc urbà al barri de Rocafonda. La presidenta del Pla Integral de Rocafonda, Quiteria Guirao, i el regidor d'Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, han presentat avui, 13 de desembre, el projecte d'urbanització del parc.

L'actuació es portarà a terme en un solar de 24.736 m² que es troba limitat per la ronda de Rafael Estrany, el camí de Ca la Foneria i la carretera de Mata. L'objectiu és convertir aquest solar erm en una zona verda potenciant l'espai natural de la riera de Sant Simó com un passeig continu.

L'espai que es vol urbanitzar i ordenar com a zona verda, forma part de l'àrea de d'equipaments del barri on actualment hi ha:

- El parvulari del CEIP Germanes Bartomeu

- El CAP de Rocafonda

- Les pistes de petanca de Rocafonda

- El camp de futbol de Rocafonda

- La pista esportiva de Rocafonda

- Un futur equipament escolar previst en el camí de Ca la Foneria

El parc que es crearà forma part d'un seguit d'obres i projectes que l'Ajuntament de Mataró ha portat a terme en aquesta zona de Mataró. Les actuacions que s'han fet són la reurbanització de la ronda de Rafael Estrany i la creació d'un aparcament en superfície. En aquests moments, s'està construint un aparcament des dues plantes soterrades amb capacitat per a 267 vehicles.

El futur parc de Rocafonda, amb un pressupost d'execució de 3.599.929,31 euros, forma part del Projecte d'intervenció integral de Rocafonda. Aquest conjunt d'actuacions van ser escollides en el marc de la quarta convocatòria dels ajuts de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció de la Generalitat de Catalunya.

Les cinc zones del futur parc de Rocafonda

El fil conductor del projecte d'aquesta zona verda és l'accessibilitat des del barri de Rocafonda per recuperar l'espai natural de la riera de Sant Simó. El parc comptarà amb cinc zones tractades amb diferents materials i vegetació en funció de la finalitat de l'espai i la seva aproximació a la trama urbana o a la zona natural de la riera.

- Plaça d'accés des de la ronda de Rafael Estrany

La plaça es construirà per sobre de l'aparcament soterrani i farà de preàmbul al parc amb una entrada des de la ronda de Rafael Estrany. Aquest espai serà el més urbà i combinarà paviments durs i tous creant dues plataformes horitzontals que suavitzaran el pendent del 6% que presenta la ronda.

La plataforma més gran serà la que comunicarà directament la trama urbana del barri amb el parc a través d'un camí amb llambordins. Aquest passeig dividirà aquest nivell en una part pavimentada on es situarà l'edicle de sortida de l'aparcament i una altra zona amb sauló amb jocs per a majors de 12 anys.

La plataforma inferior disposarà d'una zona de jocs infantils amb una pèrgola per crear una zona d'ombra pels nens i familiars que en facin ús. A continuació, aquesta zona s'apropiarà de la pista esportiva actual unint-se a ella a través de la creació d'unes grades. Des d'aquesta zona també es podrà accedir a la zona amb més vegetació del parc a través d'una rampa.

- Camí perimetral als equipaments

El ciutadà podrà passejar per un camí de paviment dur que s'iniciarà a la carretera de Mata, a l'extrem del parvulari del CEIP Germanes Bartomeu, i finalitzarà a la futura plaça. Durant el recorregut, paral·lel a la ronda de Rafael Estrany, es passarà per la plaça de Lluís Terricabres "Terri" i pel Camp de Futbol de Rocafonda. En aquest indret, el camí es bifurcarà i el ciutadà podrà anar fins a la plaça de nova creació des d'on podrà creuar, a través d'una passera, a l'altra marge de la riera o continuar pel camí que anirà resseguint la llera de la riera.

Els desnivells que hi ha en aquest camí es salvaran utilitzant murs de gabions. D'aquesta forma es configurarà un nou perímetre al camp de futbol on es preveu col·locar un quiosc-bar amb una zona d'ombra i uns bancs en forma de grada en els talussos que generarà el camí. La delimitació d'aquest equipament esportiu es farà amb una tanca permeable a les visuals des de la ronda de Rafael Estrany ja que el projecte arquitectònic entén que el camp de futbol és compatible amb el parc com un espai més d'aquest. Es preveu que al llarg de l'execució de les obres del parc, es porti a terme la col·locació de gespa artificial en el camp de futbol.

- Camí paral·lel a la riera de Sant Simó

Aquest camí es crearà amb elements constructius més naturals com la llamborda envoltada de gespa, els murs de gabions de protecció i la passera de fusta. En els diferents reclaus que es generaran, apareixeran miradors de fusta que volaran sobre la riera buscant la bona orientació per visualitzar aquest element natural que és la riera.

El passeig finalitzarà a l'alçada del camí de Ca la Foneria on s'ubicarà l'accés rodat a l'aparcament en superfície que va entrar en funcionament el desembre de 2006. El nou accés es construirà amb els mateixos criteris de l'anterior fase constructiva. La diferència de cotes entre la passera de fusta i l'accés rodat a l'aparcament es solucionarà mitjançant murs de gabions que també permetran una protecció física entre els vehicles i els vianants.

- Passera per sobre de la riera

La passera de fusta que es construirà permetrà al ciutadà travessar per sobre de la riera i també dirigir-se fins a la futura plaça. Aquest element arquitectònic es definirà a partir de les directrius i l'estudi hidràulic que indiqui l'Agència Catalana de l'Aigua.

- Espais diferents creats per camins

La ciutadania podrà passejar pels camins que configuraran el parc. Aquests elements seran tractats amb plantacions arbòries i arbustives així com amb entapissats en prat sec.

Els talussos de la riera de Sant Simó es tractaran de forma unitària recuperant la vegetació pròpia de les lleres com són els alocs i eliminant les canyes. En concret es plantaran 3.851 m² de planta d'aloc. Entre l'equipament educatiu i l'assistencial es crearan zones d'ombra amb diferents plantacions. Entre el camí perimetral als equipaments i el paral·lel a la riera es faran diverses terrasses amb usos concrets:

- Un espai de jocs, per a majors de 12 anys, dins una massa arbòria i arbustiva pròpia d'espais de conreu.

- Un espai per realitzar actes a l'aire lliure amb la disposició d'uns bancs-grades. Aquesta zona es trobarà proper a l'aparcament en superfície, protegit per murs de gabions.

La zona entre la plaça d'accés i l'aparcament en superfície estarà configurat per murs de gabions i disposarà de zona de jocs.

La vegetació

Els paisatges propers al futur parc de Rocafonda són l'horta que domina a la part baixa mentre que a la part alta es combinen conreus i plantacions de secà. El parc de Rocafonda s'ha dissenyat amb la incorporació dels elements més convenients d'aquests entorns propers. Els més evidents són els següents:

- La trama poligonal, gairebé regular, de les parcel·les d'horta

- Els arbres aïllats €lledoners- com a fita de propietat

- Les trames relictes d'antigues plantacions d'arbres com garrofers, ullastres i arbres de l'amor

- Les bardisses als marges de camps o murs com els magraners arbustius

- Les taques arbustives espontànies als erms amb estepes i pistàcies

- Les masses homogènies de canyes al llit de les rieres, els canyars, es substituiran per alocars

El projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda va ser presentat en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials del passat 4 de desembre i es va aprovar inicialment en la Junta de Govern Local del 10 de desembre. Abans de l'inici de les obres, amb un termini d'execució de 15 mesos, el document ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació.