Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una empresa opta al concurs del centre comercial de l'illa Fàbregas i de Caralt

Escoltar

Una empresa opta al concurs del centre comercial de l'illa Fàbregas i de Caralt

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) ha donat a conèixer avui el nom de l'única empresa que s'ha presentat al concurs públic per seleccionar l'operador que construirà i explotarà el futur centre comercial de l'illa Fàbregas i de Caralt. Aquest migdia s'han obert les pliques i, a finals del mes de març, el Consell d'Administració de PUMSA adjudicarà el concurs.

El Corte Inglés, SA, ha estat l'única empresa que ha presentat la seva candidatura al concurs. Avui a les 12 h del migdia, la Mesa de Contractació ha procedit, en sessió pública, a l'acte d'obertura de pliques a les oficines de PUMSA.

A partir d'ara, la Mesa de Contractació estudiarà en sessió privada la totalitat de la documentació presentada per El Corte Inglés. La Mesa està constituïda pel president de PUMSA, Arcadi Vilert; el regidor d'habitatge, Francesc Teixidó, i la regidora de Promoció Econòmica i presidenta de l'Institut de Promoció Econòmica de Mataró, Alícia Romero, que actuaran com a vocals; el gerent de PUMSA, César Fernàndez; i la secretària del Consell d'Administració de l'entitat municipal, Mª Teresa Jubany.

La Mesa de contractació elevarà un informe-proposta d'adjudicació al Consell d'Administració de PUMSA, que es reunirà a finals del mes de març per adjudicar el concurs.

Criteris de valoració

La proposta es valorarà tenint en compte el projecte comercial (40%), el criteri econòmic (40%) i altres qüestions (20%).

En quant al projecte comercial, es valorarà la justificació de l'acompliment de les directrius del text refós del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) que el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment al gener de 2004 i la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament mesos més tard; les inversions que es destinaran al projecte comercial, arquitectònic, l'adaptació de l'edifici a l'entorn i els criteris de sostenibilitat ambiental; la previsió de creació de nous llocs de treball; i l'arrelament a la comarca del Maresme.

El criteri econòmic, atès que el preu de venda dels terrenys és fix, es basa en la proposta per invertir en projectes de ciutat; i en el compromís de les empreses de col·laborar amb els projectes de promoció comercial i turística de la ciutat i treballar conjuntament amb les associacions de comerciants amb la marca "Mataró, ciutat Mediterrània", a més de participar a la campanya anual de comerç.

Finalment, es valoraran altres qüestions com els fons propis, la xifra de negocis en els últims tres anys, la memòria comercial de l'activitat a desenvolupar o l'experiència comercial.

Procediment a seguir

El futur centre comercial se situarà als terrenys configurats per l'illa VI del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana de l'àmbit ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt, aprovat definitivament el passat dia 13 febrer de 2007. La referida illa està ubicada entre els carrers de Miquel Biada, el passatge de José María Torrijos i la Ronda d'Alfons XII.

L'adjudicatari del concurs haurà d'adquirir aquest terreny, de 9.692 m2 de superfície, i construir un equipament comercial de fins a 26.576 m2 de sostre, dels quals 22.000 m2 seran de superfície de venda, tot això segons els criteris marcats pel Pla de Millora Urbana i pel Pla Especial d'integració volumètrica, aprovat inicialment el passat mes de gener per l'Ajuntament.

L'operador haurà de començar les obres en el termini de 2 mesos a partir de la data en què l'Ajuntament li concedeixi la llicència municipal d'obres i ambiental, i tindrà 30 mesos per acabar l'equipament. A més, l'explotació del centre comercial correspondrà al mateix adjudicatari, que no podrà vendre la propietat ni cedir la gestió sense l'autorització de PUMSA durant el termini de 10 anys des de l'obertura de l'equipament.