Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró SA obté un resultat net d'1 milió d'euros en l'exercici del 2007

Escoltar

Aigües de Mataró SA obté un resultat net d'1 milió d'euros en l'exercici del 2007

L'empresa municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) va presentar ahir, a la seva Junta General, el balanç de comptes anuals de 2007. Durant l'exercici passat, la societat va aconseguir un resultat net d'1.009.000 euros (al 2006 el resultat va ser de 1.659.000 euros).

Pel que fa al balanç de pèrdues i guanys, el total d'ingressos d'explotació van ser de 15.424.000 euros. L'empresa municipal va obtenir al 2007 uns ingressos per activitats de 11.432.000 euros, als quals cal afegir 3.992.000 euros procedents dels treballs per a l'immobilitzat.

Pel que fa a les despeses d'explotació, van sumar 14.421.000 euros. L'empresa municipal va destinar 1.434.000 euros a la compra d'aigua del Ter, 8.059.000 euros a subministraments i serveis, 3.652.000 euros a personal i 1.276.000 a amortitzacions.

Les inversions a l'exercici 2007 van suposar 4.261.000 euros (5.822.000 euros al 2006).

AMSA gestiona tres serveis diferenciats: el servei d'abastament d'aigua, el servei de clavegueram i el Laboratori municipal.

Servei d'abastament d'aigua

El resultat d'explotació del servei d'abastament d'aigua a l'exercici de 2007 va ser de 441.000 euros. L'evolució de resultats corresponents a aquest servei ha estat descendent, seguint la tendència decreixent en l'evolució de la venda d'aigua a conseqüència de la reducció en el consum domiciliari.

Com a dades genèriques, AMSA va subministrar al 2004 a la ciutat 8.73 Hm3 d'aigua amb una facturació de 8.21 Hm3, mentre que al 2007 el volum total subministrat ha estat de 8.00 Hm3 i la facturació de 7.55 Hm3.

Les millores en la gestió del servei han aconseguit que el rendiment de la xarxa d'abastament arribi actualment al 94%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya.

La disminució en el consum es deu principalment a la reducció del consum domèstic, que ha passat dels 5,22 Hm3 al 2004 a 4,75 Hm3 al 2005, la qual cosa representa reduir el consum individual dels 125 litres per persona i dia del 2004, fins als 109 litres persona i dia al 2007.

Aquesta reducció en el consum d'aigua de la ciutat, que repercuteix negativament en els resultats econòmics de la Societat, té al mateix temps un efecte positiu ja que ha disminuït la dotació mitjana fins a 184 litres/h/dia i disposar d'un escenari més optimista per a Mataró, davant la situació de sequera actual.

Servei de clavegueram

El resultat d'explotació del servei de clavegueram a l'exercici 2007 ha estat de 527.000 euros. L'empresa municipal va invertir 2.673.000 euros en la renovació o ampliació de 1.342 metres de col·lectors, dins de les obres previstes del Pla Director del Clavegueram, i 288.000 euros més en renovació de la xarxa. Com a actuacions més destacades, al 2007 AMSA ha completat les obres del Desviament iniciades en el 2005, i ha realitzat la reparació, com a actuació d'urgència, dels col·lectors de Torrent de la Pólvora, Sant Isidor, i Floridablanca

Com a resum de les actuacions realitzades en el període 2001-2007, AMSA ha invertit 10.515.800 euros en renovació o ampliació de 9.161 metres lineals de la xarxa de clavegueram.

Per al 2008, es preveu l'execució d'obres del Pla Director del Clavegueram per un import de 2,2 milions d'euros.

Laboratori municipal

L'activitat del Laboratori municipal durant el 2007 ha donat com a resultat d'explotació un balanç de 35.000 euros. El laboratori va analitzar 35.115 mostres d'aigua al 2007, i la major part d'elles, 26.352, corresponen a serveis a tercers.

La presidenta d'AMSA, Quiteria Guirao, durant la presentació del balanç de l'any 2007.