Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer de Santa Marta es pavimentarà a un sol nivell

Escoltar

El carrer de Santa Marta es pavimentarà a un sol nivell

La Junta de Govern Local ha aprovat avui inicialment el projecte de reurbanització del carrer de Santa Marta. El vial, que connecta la plaça de les Tereses amb la plaça de Santa Anna, té una llargària de 150 metres i una amplada variable d'uns 5 metres.

La superfície total que es reurbanitzarà és de 900 m2. El projecte preveu pavimentar el carrer a un sol nivell, tot diferenciant la calçada amb llambordes i l'àmbit de vorera destinada als vianants amb lloses de pedra artificial. La calçada tindrà una amplada de 2,70 metres.

Es col·locaran al paviment lletres de planxa de fosa dúctil per formar el nom del carrer, tal i com s'ha fet amb la resta de vials del Centre que ja han estat urbanitzats de nou.

Es preveu la renovació de la xarxa de clavegueram per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA. En concret, es substituirà el col·lector actual, i es renovaran els embornals i claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. També es faran nous pous de registre i s'eliminaran els actuals. AMSA també té previst renovar parcialment la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es substituiran els punts de llum existents, que estan col·locats directament sobre les façanes, per d'altres col·locats sobre suport de braç mural de tub d'acer galvanitzat. Es col·locaran làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer.

El projecte preveu soterrar les línies elèctriques i de telefonia a les cruïlles, i en els trams on sigui possible.

Les obres tenen un pressupost d'execució de 222.697 euros, i el termini d'execució previst és de 4 mesos. Abans que comencin els treballs, el projecte haurà de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora.