Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell de Ciutat culmina el procés de constitució dels consells municipals de participació

Escoltar

El Consell de Ciutat culmina el procés de constitució dels consells municipals de participació

El regidor de Participació Ciutadana, Carlos Fernández, ha explicat avui en roda de premsa el procés de la constitució dels consells municipals de participació que ha tingut lloc al llarg del mes de gener. El procés culmina aquesta tarda amb la convocatòria del Consell de Ciutat que presideix l'alcalde, Joan Antoni Baron.

En total s'han constituït 10 consells sectorials i tres territorials que reuneixen un total de 397 persones representants de grups municipals, entitats i associacions i ciutadans a títol personal. 309 que formen part dels consells sectorials i 88 que ho fan dels consells territorials.

A aquests membres s'han d'afegir les 32 persones que integren el Consell de Mobilitat constituït amb anterioritat. En concret els consells sectorials que s'han constituït al mes de gener són:

El Consell Municipal de Salut.

El Consell Municipal de la Gent Gran.

El Consell Municipal de Seguretat i Prevenció.

El Consell Municipal de Consum.

El Consell Municipal de Joventut.

El Consell Municipal Escolar.

El Consell Municipal per a la Igualtat de la Dona.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

El Consell Municipal del Medi Ambient.

El Consell Municipal per a la Convivència.

 

En les sessions constitutives de cada consell es va procedir a l'elecció dels representants de cada consell al Consell de Ciutat.


Per la seva banda, el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental resta pendent de constituir a falta de l'aprovació inicial de la modificació del seu reglament que anirà al Ple ordinari del mes de febrer. A més, tal i com es va despendre de les conclusions del procés de revisió dels consells participatius que va concloure el passat mes de desembre, s'hauran de crear dos nous consells sectorials, la Taula d'Habitatge i el Consell Assessor d'Urbanisme.

Pel que fa als Consells Territorials fins ara s'han constituït tres, concretament:

El Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda€El Palau.

El Consell Territorial del Pla Integral Centre-Eixample-Havana.
El Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola.

Resten per constituir el Consell Territorial del Nord (Molins-Cirera-La Llàntia-Vista Alegre-Camí de la Serra-Via Europa) i el Consell Territorial del Sud-Oest (Pla d'en Boet-Peramàs) que també són de nova creació.


Una nova dinàmica de treball


D'aquests procés participatiu de revisió sobre el funcionament dels consells es van extreure una sèrie de conclusions que marcaven les directrius a seguir per aconseguir un funcionament eficaç. Segons això, els consells acabats de constituir posaran ja en pràctica alguna de les recomanacions que es van apuntar i que es resumeixen en  4 línies bàsiques:
 

- Elaboració d'un pla de treball: cal definir un pla de treball anual per a cada consell. Aquest pla ha de ser consensuat per les persones que hi participen en el consell i ha de fixar uns objectius realistes i assequibles.

- Creació d'una Oficina tècnica de coordinació i difusió: un òrgan de suport als consells que assumiria les funcions de coordinació, comunicació i dinamització dels consells i vetllaria per afavorir el canvi de la filosofia de treball cap al treball en xarxa de tots els consells.

- Incorporació de nous elements de dinamització: es fa necessari prioritzar els temes d'interès comú i garantir la implicació dels presidents dels consells per traslladar als òrgans de govern corresponents les propostes dels consells.

- Auto revisió dels reglaments/estatuts de cada consell: els reglaments interns de cada consell s'han de mantenir ja que són fruit d'un llarg procés de treball i aquesta diversitat és, precisament, la que dóna la riquesa de matisos al model participatiu de la ciutat.

 

Presentació de la nova imatge gràfica que substitueix la marca Participa!

Coincidint amb la constitució dels nous consells, el regidor de Participació Ciutadana, ha presentat també la nova imatge gràfica que identifica els actes participatius i que substitueix a l'anterior marca, Participa!, vigent des de l'any 2003.

 

La nova marca és una evolució de l'anterior i mostra una lletra P! majúscula amb signe d'admiració acompanyada d'una molècula de cinc àtoms de colors verd, lila, vermell, blau, i taronja que simbolitzen els 5 plans integrals que hi ha la ciutat. Els àtoms estan ubicats a la molècula segons la posició territorial de cada pla integral.

Es tracta per tant d'una proposta que juga més amb el concepte pel que fa a la lletra, en contraposició de l'anterior que presentava una paraula molt descriptiva: Participa!

La lletra P! és pot interpretar com persona, procés, participació, pacte, parlem...mentre que la part gràfica és molt més descriptiva i vol representar una xarxa que es forma a partir de cinc elements que en relacionar-se i participar formen un tot, una xarxa que forma ciutat.

 

Aquesta imatge gràfica identificarà el Consell de Ciutat, els consells territorials, i els consells sectorials.