Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori aprova una proposta de resolució per a la creació d'un Jutjat mercantil

Escoltar

El consistori aprova una proposta de resolució per a la creació d'un Jutjat mercantil

El grup municipal de CiU va presentar una proposta de resolució per a la creació d'un Jutjat mercantil a Mataró. La proposta es va aprovar per unanimitat.

El text de la proposta és el següent:

"En el Ple municipal del mes de desembre de 2002, aquesta Corporació va aprovar recolzar la pretensió de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró per tal que la ciutat de Mataró fos designada com a seu d'un jutjat mercantil amb jurisdicció en el seu partit judicial.

Concretament, es va acordar sol·licitar al Govern de l'Estat la implantació d'un jutjat mercantil a la ciutat de Mataró, amb jurisdicció en tot l'àmbit del partit judicial de Mataró i també en el d'Arenys de Mar, i que es prengués en consideració l'esmentada demanda en la propera modificació de la Llei de Demarcació i Planta Judicial.

Així mateix, també es va acordar comunicar l'adopció d'aquell acord al Ministeri de Justícia del Govern de l'Estat, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Col·legi d'Advocats i al Col·legi de Procuradors de Mataró.

Malgrat això, i després de l'entrada en vigor de la nova Llei Concursal l'any 2004,només es van crear jutjats mercantils a la ciutat de Barcelona com a capital de Província.

Altrament, la Llei 39/1988 de 28 de desembre de Demarcació i Planta judicial, i concretament el seu article 19 bis (modificat per la Llei Orgànica 19/2003 de 23 de desembre), permet l'establiment de jutjats mercantils en poblacions distintes de la capital de província quan criteris poblacionals, industrials o mercantils així ho aconsellin.

Mataró, amb una població a principis de l'any 2008 de gairebé 120.000 persones, amb un total de 4.294 empreses el desembre de 2007, la majoria constituïdes com a societats mercantils, amb un total de 9.041 persones autònomes i 34.665 assalariades també segons dades de desembre de 2007, és indubtablement una ciutat amb una important dinàmica industrial i mercantil. S'ha d'afegir que el partit judicial de Mataró engloba un total de 275.000 habitants, i que tot aquest partit presenta una dinàmica industrial i mercantil molt similar a la de la ciutat de Mataró, amb aproximadament 9.400 empreses.

D'altra banda, i d'acord amb el que disposa l'article 19 bis a) 2n, "in fine" de la Llei de Demarcació i Planta Judicial, es permet crear jutjats mercantils en un o varis partits judicials. Per tant, el partit judicial d'Arenys de Mar, amb unes 4.300 empreses i una població de més de 130.000 persones, es podria perfectament integrar a efectes de jurisdicció mercantil al jutjat mercantil que es pogués crear a la ciutat de Mataró.

Estem parlant doncs, d'una densitat de població de més de 400.000 habitants, molt superior a moltíssimes províncies de l'Estat espanyol.

Cal considerar també que, degut a la greu crisi econòmica que ens afecta i a la consegüent desacceleració, dissortadament, estan augmentant de forma molt considerable els concursos de creditors i en general tots els procediments sotmesos a la competència dels jutjats mercantils. Així mateix, també és prou conegut que els jutjats mercantils de la Ciutat de Barcelona estan absolutament col·lapsats i acumulen retards importants que perjudiquen els drets dels justiciables i l'eficàcia de la justícia, absolutament necessària per a donar confiança al tràfic mercantil.

També cal tenir en compte que avui dia, atesa la inexistència de cap Jutjat mercantil a la comarca, els litigis d'aquesta jurisdicció a què es veuen afectes les empreses del Maresme han de ser coneguts a Barcelona, amb la consegüent pèrdua de temps i d'immediatesa judicial que això suposa i els inevitables desplaçaments que comporta.

La voluntat d'acostar la justícia als justiciables ja va comportar que anys enrere es constituïssin a Mataró dos jutjats socials. És obvi, doncs, que la importància humana i mercantil de la comarca del Maresme, el seu dinamisme i la seva vida empresarial, exigeixen també ara la constitució d'un Jutjat mercantil a Mataró, tal i com possibilita la Llei i com requereix la correcta i eficaç prestació del servei jurisdiccional.

Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent proposta d'acord:

Primer.- Reiterar la sol·licitud al govern de l'Estat d'implantació d'un Jutjat Mercantil a la ciutat de Mataró, amb jurisdicció, si és el cas, en tot l'àmbit del partit judicial de Mataró i del partit judicial d'Arenys de Mar.

Segon.- Comunicar l'adopció del present acord al Ministeri de Justícia del Govern de l'Estat, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, al Col·legi d'Advocats de Mataró i al Col·legi de Procuradors de Mataró."