Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple votarà un dictamen que rebutja la revisió dels acords sobre Can Fàbregas i de Caralt

Escoltar

El Ple votarà un dictamen que rebutja la revisió dels acords sobre Can Fàbregas i de Caralt

El Ple ordinari de dijous que ve té previst sotmetre a votació un dictamen en el qual es rebutja la sol·licitud de revisar d'ofici els acords urbanístics relatius al sector "Illa de Can Fàbregas i de Caralt" tal com demana el grup municipal de CiU, que addueix que el regidor Ramon Bassas s'hauria d'haver absentat en les votacions donat el seu parentiu amb dos dels socis de la societat Naves Biada, expropietària d'una finca situada en aquest àmbit.

Un informe jurídic emès per la Secretaria General de l'Ajuntament considera que no és procedent la revisió d'ofici demanada donat que tots els acords van ser presos com a mínim per majoria absoluta en el Ple i per majoria simple en la Junta de govern local, de manera que el vot del regidor no resultava decisiu. Concretament,  l'article 76 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i el 167.2 del text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indiquen que quan el regidor afectat no s'ha abstingut en una votació on hauria d'haver-ho fet, la invalidesa només tindrà lloc quan la seva participació hagi estat determinant per la votació.

El dictamen que anirà al Ple té una part expositiva en la qual es descriuen els antecedents i se citen detalladament els resultats de les votacions dels tretze acords de naturalesa urbanística que s'han pres en aquest àmbit entre abril de 1999 i abril de 2007, és a dir des de la inclosió de la fàbrica en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic fins l'aprovació del Pla de Millora Urbana de la ronda de Barceló (Illa 1a).

Després d'aquesta part expositiva, es proposa al Ple l'adopció d'un únic acord:

"No admetre la sol·licitud del grup municipal de Convergència i Unió per a la tramitació del procediment de revisió d'ofici dels acords del Ple i de la Junta de Govern esmentats a la part expositiva d'aquest acord, degut a que cap d'ells conté vicis d'invalidesa".

La proposta d'acord ha estat presentada aquest matí a la Comissió Municipal Informativa d'Innovació i Presidència a instàncies de CiU. El govern municipal (PSC, ICV-EUiA i ERC) s'ha posicionat a favor; els grups de CiU i la CUP s'han posicionat en contra. El representant del grup del PP no hi ha assistit.