Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El servei d'Obres millora l'accés i els talussos de Can Boada

Escoltar

El servei d'Obres millora l'accés i els talussos de Can Boada

El Servei d'Obres de l'Ajuntament té previst començar avui el projecte d'arranjament de la zona verda que envolta el costat de l'edifici municipal de Can Boada, a la Via Europa. Els treballs, amb un pressupost de 87.142,51 euros, han estat adjudicats a l'empresa Jardineria Moix, SL i tenen una durada prevista de 4 mesos.

La zona d'actuació es troba al costat nord de l'edifici de Can Boada, entre l'equipament, el parc de Can Boada i els edificis amb façana a la Via Europa. Es tracta d'un espai amb un gran desnivell que es salvarà amb la creació de dos talussos, separats per una terrassa.

Els primers treballs consistiran en la neteja i esbrossada d'aquesta zona verda, s'esporgarà una figuera que presideix l'espai principal a millorar i s'eliminarà part del mur de contenció del parc, a la banda de la Via Europa. El nou mur que es construirà tindrà 30 centímetres de gruix, serà d'1,20 metres i es farà amb formigó armat.

La figuera es trobarà a la cota de terrassa que separarà els dos talussos. En el punt més estret d'aquesta terrassa es crearà una feixa i un zona d'estar intermèdia d'on sortiran els dos trams d'escales. Les terres que s'obtinguin al generar la feixa i la petita zona d'estar serviran per conformar el talús superior i l'inferior, a través de gabions. El talús superior s'entregarà a la zona de la figuera i l'inferior arribarà fins al nou mur.

Els treballs també inclouen la creació de plans inclinats per executar la base dels dos trams d'escales i també s'obriran les rases per a la fonamentació de murets i serveis de llum i reg.

Reg per goteig

El sistema de reg serà per goteig i es farà un embornal a la plataforma de la figuera perquè reculli l'aigua de pluja que anirà, a través d'un tub, a la xarxa general del carrer. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran dues columnes cilíndriques amb làmpades de vapor de sodi.