Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El termini per a les sol·licituds del TEDI i de l'Informe Intern d'Idoneïtat s'ha obert aquesta setmana

Escoltar

El termini per a les sol·licituds del TEDI i de l'Informe Intern d'Idoneïtat s'ha obert aquesta setmana

El Test de l'Edifici (TEDI) i l'Informe Intern d'Idoneïtat (III) són les inspeccions tècniques gratuïtes necessàries a l'hora de demanar subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis. El termini de sol·licitud de les revisions s'ha obert aquesta setmana i finalitzarà el 14 d'abril de 2008.

El TEDI és la revisió tècnica que analitza la seguretat i valora l'estat de tots els elements comuns d'un edifici d'habitatges. Aquesta inspecció és obligatòria per a l'obtenció d'ajuts a la rehabilitació de l'immoble, ja que justifica la seva necessitat i idoneïtat.

L'Informe Intern d'Idoneïtat, de la seva banda, es realitza quan es tracta d'un habitatge o d'un edifici unifamiliar i també és necessari haver passat aquesta inspecció a l'hora de demanar ajuts per a la rehabilitació de l'interior dels habitatges. Aquest informe valora la necessitat, idoneïtat i coherència tècnica de realitzar les obres de rehabilitació.

Totes dues inspeccions formen part dels serveis gratuïts relacionats amb l'habitatge que ofereix la Generalitat de Catalunya i que a Mataró gestiona la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA.

Requisits necessaris

Tant el TEDI com l'Informe Intern d'Idoneïtat es realitza en edificis o habitatges construïts abans del 1981. Si les obres a realitzar són per millorar l'accessibilitat, l'aïllament tèrmic i/o acústic o les instal·lacions de plaques solars o fotovoltaiques, les inspeccions podran realitzar-se en edificis construïts posteriorment a aquesta data.

Presentació de sol·licituds

El TEDI i l'Informe Intern d'Idoneïtat el poden demanar comunitats de propietaris; titulars d'edificis d'habitatges d'ús residencial; i llogaters, sense consentiment de la propietat, quan estiguin facultats per executar les actuacions de rehabilitació per resolució administrativa o judicial.

Per sol·licitar les inspeccions, cal aportar documentació amb les dades del promotor, del representant, de l'edifici o habitatge a rehabilitar i de les obres que es volen fer.

Els impresos de sol·licitud es poden obtenir al web http://www.grup-pumsa.cat/serveis-prohabitatgemataro/impresos o a les oficines de la societat municipal (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h. La informació també es troba a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, als centres cívics o bé trucar al telèfon d'atenció ciutadana 010.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró en els horaris anteriorment especificats.

Per tal d'adequar el nombre de sol·licituds del TEDI i de l'Informe Intern d'Idoneïtat a l'assignació pressupostària disponible pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, l'any 2008 està previst realitzar un total de 1.000 TEDI i 500 Informes Interns d'Idoneïtat a tot Catalunya.

Notificació de la resolució

En un termini aproximat de sis mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud del TEDI o l'Informe Intern d'Idoneïtat, els sol·licitats rebran la informació del resultat, que els determinarà si poden obtenir ajut i per quines obres.

Les obres podran començar un cop notificat el resultat. En tot cas, és obligatori comunicar a l'Administració que s'ha iniciat les obres amb el model d'imprès normalitzat per la Secretaria d'Habitatge.