Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els consells de participació i els serveis municipals presenten més de 40 aportacions al Pla estratègic i director del Port

Escoltar

Els consells de participació i els serveis municipals presenten més de 40 aportacions al Pla estratègic i director del Port

L'Ajuntament de Mataró ha recollit més de 40 aportacions al Pla estratègic i director del Port, entre al·legacions, consideracions i suggeriments, presentades per diferents serveis municipals i consells de participació durant el període d'informació pública del document, que va concloure el 15 de novembre. El Consorci Port de Mataró va aprovar inicialment el Pla al juliol, i el document es va presentar durant l'octubre als sis consells municipals de l'Ajuntament de Mataró que tenen alguna implicació, ja sigui territorial o sectorial, amb les instal·lacions i serveis portuaris.

Com a resultat del procés participatiu, el Consell Municipal del Medi Ambient ha fet 5 aportacions, amb les quals incideix en la necessitat d'incrementar els coneixements dels ciutadans sobre el mar, no malmetre la integritat de l'alguer de Mataró i fer una gestió adequada dels residus derivats de l'activitat del port.

El Consell de Ciutat ha presentat 13 consideracions, entre elles considerar la pèrdua de sorra a les platges de ponent; tenir presents els impactes en el paisatge i en el medi; i intentar instal·lar plaques solars als edificis.

El Consell Territorial del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana va plantejar diferents dubtes en la sessió de presentació del Pla estratègic del Port que van tenir resposta durant la mateixa reunió.

El Consell de l'IMPEM ha presentat 2 suggeriments: ser rigorosos amb el compliment de la normativa sobre terrasses i fer recerca de comerços lligats a l'activitat nàutica i establiments de restauració de qualitat per ser més atractius.

L'Institut d'Esports també ha fet arribar un escrit amb 7 consideracions al Pla. Entre aquestes figura la necessitat de millorar la visualització de la Base Nàutica Municipal; tenir en compte les necessitats del usuaris esportius habituals; i estar atents a les noves zones de platja que es crearan amb l'ampliació del port per facilitar els serveis i els equipaments necessaris per la pràctica esportiva.  

Durant la presentació que es va fer del Pla estratègic del Port al Consell Assessor Urbanístic Municipal hi va haver diferents intervencions particulars per part de membres d'aquest ens, que han estat recollides i trameses igualment al Consorci Port de Mataró.

Així mateix, l'Ajuntament ha tramès els informes fets per la Secció d'Espais Naturals i el Servei de Desenvolupament Urbà, amb les aportacions i suggeriments dels tècnics municipals. Entre altres temes, es planteja la necessitat de fer un estudi quantitatiu de l'efecte del port sobre la dinàmica litoral de transport de sorres i un estudi d'extensió real de l'alguer per prevenir l'afectació.

Així mateix, es fa constar que el planejament urbanístic haurà de prestar especial atenció a l'ordenació dels volums edificats i usos previstos, en especial pel que fa a la "Marina seca" per la seva situació amb visuals molt dominants des dels diferents molls del port.

Per últim, l'Ajuntament adjunta a la resta d'aportacions les consideracions que li ha fet arribar la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS), que es resumeixen en dos eixos: fer els estudis previs necessaris per avaluar l'impacte de l'ampliació del port al litoral de Mataró i dedicar una part de les noves infraestructures a l'educació ambiental.

El Consorci Port Mataró preveu portar el Pla estratègic a aprovació definitiva per part del seu Consell de Govern durant el primer trimestre de 2009, un cop valorades les al·legacions que s'han presentat i introduïdes les modificacions que es considerin oportunes.