Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els habitatges del carrer de Carlemany reben 77 sol·licituds

Escoltar

Els habitatges del carrer de Carlemany reben 77 sol·licituds

Un total de 77 persones han demanat un dels 25 habitatges adaptats per a la gent gran que s'estan construint actualment al carrer de Carlemany, 6-12. L'edifici el promou l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i el gestiona la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA, conjuntament amb els serveis de Benestar Social i Gent Gran de l'Ajuntament de Mataró.

El període de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 30 de maig, data a partir de la qual Prohabitatge Mataró ha iniciat l'avaluació de les 77 sol·licituds presentades per seleccionar aquelles que compleixin amb les condicions establertes a les bases d'adjudicació dels habitatges.

Seguidament, els serveis de Benestar Social i Gent Gran de l'Ajuntament seran els encarregats d'estudiar, avaluar, puntuar i finalment Prohabitatge elaborarà les llistes provisionals d'admesos i exclosos, que s'exposaran:

- a les oficines d'atenció ciutadana
- als centres cívics de la ciutat
- al web de l'Ajuntament
- a les oficines de Benestar Social de Mataró
- a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5). L'horari d'atenció de Prohabitatge Mataró fins al 30 de setembre és de dilluns a divendres de 9 a 14 h

A cada sol·licitant se li ha facilitat un codi personal, i els resultats de la puntuació es publicaran indicant aquest codi i la puntuació que li correspon.

Un cop publicades les llistes provisionals, s'obrirà un període de 10 dies per presentar al·legacions. Els serveis de Benestar Social i Gent Gran les revisaran i, posteriorment, Prohabitatge Mataró donarà resposta a les mateixes en un termini màxim de 10 dies a comptar des de la seva presentació.

Finalment, s'elaborarà la llista definitiva d'adjudicataris i una llista de reserva amb cinc sol·licitants, respectant l'ordre de puntuació. L'adjudicació de l'habitatge a les persones que constin en aquesta llista té caràcter provisional i està condicionada a què el grup de convivència acrediti gaudir d'unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma, tal com estableixen els requisits de la convocatòria.

Sistema d'avaluació

L'adjudicació dels 25 habitatges s'ha basat en un sistema de punts fins a un màxim de 100, que s'obtenen mitjançant l'avaluació en quatre blocs:

- Bloc salut, que tindrà en compte el grau de dependència sociosanitària (fins a 64 punts).
- Bloc familiar-relacional, que estudiarà aspectes relacionats amb el nucli de convivència i l'entorn del demandant (fins a 13 punts).
- Bloc d'habitatge, on s'analitzarà l'estat de la residència actual dels sol·licitants (existència de barreres arquitectòniques, patologies greus d'estructura, desnonament, condicions higienicosanitàries de l'habitatge i l'aïllament del mateix (fins a 14 punts).
- Bloc d'ingressos, que valorarà el nivell d'ingressos de cada sol·licitant prenent com a mínim aquells ingressos suficients per poder garantir el pagament del lloguer i com a màxim el de 2,5 vegades l'IPREM (fins a 9 punts).

Els 25 sol·licitants amb major puntuació seran els adjudicataris dels habitatges. Aquesta valoració per punts es durà a terme pels professionals de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, exceptuant l'avaluació del bloc d'ingressos, que la realitzarà directament Prohabitatge Mataró.

Habitatges per a la gent gran

Els 25 habitatges adaptats per als majors de 65 anys s'ubiquen a un edifici de 5.507 m2al carrer de Carlemany, 6-12, i que es distribueix en tres plantes subterrànies, planta baixa, tres plantes pis i coberta.

Aquesta promoció possibilitarà a les persones grans disposar d'un habitatge sense barreres arquitectòniques i amb una sèrie de serveis valorats i oferts des del servei de serveis Socials, que garantiran la cobertura de les seves necessitats bàsiques com la prevenció de l'aïllament social i del deteriorament personal. D'aquesta manera, s'afavoreix la màxima independència personal de la gent gran.

A més dels 25 pisos que s'adjudicaran, l'immoble compta amb altres cinc habitatges que serviran per reubicar persones afectades per operacions de planejament urbanístic que s'han dut a terme a la ciutat, i que compleixen els requisits per ser usuaris dels mateixos. L'immoble tindrà un aparcament per a residents amb 96 places i un equipament públic que es destinarà a l'atenció diürna per a malalts d'Alzheimer.

Finalització de les obres i lliurament de claus

La finalització de les obres està prevista per al juliol de 2008. En una primera fase, l'empresa Ferros Iluro, SL va aixecar l'estructura completa de l'immoble mentre que a la segona fase, actualment en marxa, Miquel Anglada Construccions, SL s'encarrega de la construcció de la resta de l'edifici, inclòs l'aparcament.

Està previst que els adjudicataris dels habitatges puguin traslladar-se als pisos durant el quart trimestre de 2008.

El pressupost destinat a aquest edifici és de 4.790.000 euros.