Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els propietaris d'habitatges desocupats poden optar a una subvenció de fins a 6.000 euros

Escoltar

Els propietaris d'habitatges desocupats poden optar a una subvenció de fins a 6.000 euros

Fins al 30 de maig de 2008, tots els propietaris de pisos desocupats que els vulguin posar en lloguer poden demanar els ajuts que gestiona la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA per a les obres de reforma i posada al dia dels habitatges.

La subvenció és d'un màxim de 6.000 euros per a les obres de rehabilitació del pis. Com a condició, els propietaris han de posar els habitatges en lloguer per integrar-los a les borses d'habitatge de la Xarxa de Mediació per al lloguer social de Mataró.

La dotació màxima inicial de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.500.000 euros per a tot Catalunya.

Obres possibles i condicions per optar als ajuts

Les reformes que es poden dur a terme als habitatges que demanin aquesta subvenció poden ser:

- L'adequació de l'habitatge per tal que tingui les condicions mínimes d'habitabilitat.

- L'adaptació de les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament a la normativa vigent.

- L'arranjament de banys i cuines.

- La millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.

- El repàs dels elements deteriorats per manca de conservació o manteniment (pintura, terres, portes, finestres i altres).

Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer han de ser habitatges desocupats; haver-se fet obres de rehabilitació en els sis mesos anteriors a l'oferta de cessió o a la signatura del contracte de lloguer; ser habitatges que provinguin del mercat lliure; i disposar de cèdula d'habitabilitat.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per demanar aquestes subvencions finalitza el 30 de maig de 2008. La resolució es notificarà en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

La informació i els impresos de sol·licitud es poden obtenir a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, als centres cívics, al telèfon d'atenció ciutadana 010, a les oficines de la societat municipal, Prohabitatge Mataró, o bé al web http://www.grup-pumsa.cat/serveis-prohabitatgemataro/impresos.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h.