Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GINTRA gestionarà la construcció de 1.251 places d'aparcament durant el 2008

Escoltar

GINTRA gestionarà la construcció de 1.251 places d'aparcament durant el 2008

L'entitat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) va presentar ahir a la Junta General de socis els resultats de l'exercici 2007, que mostren que GINTRA ha tancat l'any amb un dèficit de 519.472 euros. La societat municipal té previst gestionar la construcció de 1.251 places d'aparcament durant aquest any.

Les àrees d'actuació de GINTRA són la promoció i gestió de l'explotació d'aparcaments municipals, l'explotació de l'estacionament en superfície sotmès a control horari (zona blava) i la gestió del servei de recolzament logístic a la circulació (grua), incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

Constituïda el desembre de 2002, el 82% del capital social de GINTRA està subscrit per l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), i l'altre 18%, per l'Ajuntament de Mataró.

Resultats de l'exercici

El resultat de l'exercici 2007 de GINTRA presenta una pèrdua de 519.472 euros (492.481 euros de pèrdua l'any 2006), ja previstos en el pressupost de l'exercici. Tal i com es preveu al contracte-programa entre GINTRA i l'Ajuntament de Mataró, el consistori farà les aportacions necessàries per compensar aquest dèficit.

Durant la presentació dels comptes anuals, també s'ha informat que els fons propis de l'empresa són d'1,9 milions d'euros.

Ingressos i endeutament hipotecari

L'import de la xifra de negocis al 2007 ha estat d'1.573.035 euros, enfront els 1.895.443 euros de l'any anterior. Aquesta reducció de la xifra d'ingressos es deu a que, durant l'any, no hi ha hagut vendes de places d'aparcament.

D'aquests ingressos, un total d'1.270.317 euros han estat facturats a l'Ajuntament en concepte de refacturació dels costos suportats per GINTRA pel Servei de Grua i el de la zona blava, així com dels quatre dipòsits per a vehicles.

L'endeutament hipotecari al tancament de 2007 és de 4.066.699 euros (3.466.980 euros l'any anterior). Aquest endeutament ha estat necessari per a finançar els aparcaments propietat de GINTRA, els quals han suposat una inversió total de 9.785.653 €.

Inversions en aparcaments

Actualment el Grup PUMSA disposa de 1.019 places d'aparcament en propietat, distribuïdes en els següents aparcaments: Parc Central, plaça de Granollers, Rocafonda, plaça de la Gatassa, carrer de Terrassa i a les escoles bressol El Tabalet i Els Menuts, així com les places que se situen al subsòl de les promocions d'habitatges dels carrers de Colón, Solís, Jaume Comas, Tiana-La Flor, a Cal Collut i a l'edifici de Vallveric.

Cal dir que els aparcaments del Parc Central i de la Plaça Granollers s'exploten mitjançant un contracte de lloguer per a 10 anys amb una empresa externa.

D'altra banda, a l'abril de 2007 es va inaugurar l'aparcament de l'escola bressol Els Menuts, (36 places) i al setembre del mateix any el del carrer de Terrassa (82 places). A més, al gener de 2008, es van iniciar les obres per traslladar el camp de futbol-7 de Cirera a la coberta de l'aparcament de Terrassa.

Al 2005, es va adjudicar a una tercera empresa el concurs per a la construcció, explotació i conservació de dos nous aparcaments soterranis (Parc de Cerdanyola i plaça d'Occitània), que es van inaugurar al juliol de 2007. GINTRA s'encarregà del control de les obres i de la gestió dels aparcaments.

Més places d'aparcament

GINTRA treballa per a augmentar l'oferta d'aparcaments a la ciutat. En consonància amb aquest eix bàsic d'actuació, actualment estan en curs €o en fase de projecte€ sis nous aparcaments, que suposaran la creació de 875 places més a la ciutat: a la ronda de Rafael Estrany (277 places), al Parc del Palau (241 places), a La Llàntia (80 places), al Camí Ral€Hospital (45 places), al subsòl del Cafè de Mar (43 places) i al Parc de Rafael Alberti (189 places).

Addicionalment, caldria afegir les 376 noves places ubicades al subsòl dels edificis d'habitatges que promou PUMSA, el que suposa un total de 1.251 places d'aparcament que GINTRA gestionarà durant el 2008.

Servei de Grua i Zona Blava

GINTRA té subcontractada la gestió del servei de grua i dels aparcaments en superfície sotmesos a control horari (zona blava). Donat que els costos que suporta GINTRA es tornen a facturar íntegrament a l'Ajuntament, l'efecte és neutre als comptes de GINTRA. La recaptació generada pel servei de grua es transfereix a l'Ajuntament, mentre que la que s'obté per la zona blava l'aporta anualment l'Ajuntament per a compensar pèrdues.

Pel que fa a la zona blava, el número de places que hi ha destinades és de 878 (854 l'any 2006), amb una ocupació mitjana del 48%, que s'ha mantingut igual que l'any anterior.

A partir de l'1 de març de 2008, ha entrat en funcionament un nou operador del Servei de Grua, el qual s'ha fet càrrec de les funcions operatives de la retirada de vehicles, mentre que GINTRA se n'ocupa de les funciones administratives del dipòsit, motiu pel qual s'han contractat un total de sis nous empleats.

El president de GINTRA, Oriol Batista, durant la presentació de les dades de l'exercici 2007.