Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova un Pla de millora urbana per construir habitatge dotacional públic a Figuera Major

Escoltar

La Junta de Govern aprova un Pla de millora urbana per construir habitatge dotacional públic a Figuera Major

La Junta de Govern Local ha aprovat avui inicialment el Pla de millora urbana del sistema dotacional d'habitatge públic de Figuera Major, redactat per la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). El document es refereix a la parcel·la situada entre la riera de Figuera Major i els carrers de Josep Maria de Sagarra i de Joan Oliver, on es preveu la construcció d'un conjunt d'habitatges públics de lloguer, amb equipaments en planta baixa i aparcaments al soterrani.

Actualment, els terrenys estan ocupats en part pels mòduls provisionals del CEIP Maria Mercè Marçal, escola en construcció que es preveu que entri en funcionament al curs 2008-2009. La parcel·la, de titularitat municipal, és un dels set solars que l'Ajuntament va qualificar al 2006 com a sistema dotacional d'habitatge públic.

Els set solars estaven ubicats als carrers de Cristòfor Colom, de Teià, de Carlemany, de València, de Marià Fortuny amb Pedro Antonio de Alarcón, de Vasco Núñez de Balboa i la riera de Figuera Major. A part d'aquest darrer, quatre dels projectes ja han estat executats, un està en construcció (Vasco Núñez de Balboa) i un altre en previsió d'inici al 2009 (Marià Fortuny amb Pedro Antonio de Alarcón).

Al solar de Figuera Major es preveu la construcció de fins a 90 habitatges de lloguer, d'una superfície útil de 40 i 50 m².

Condicions del Pla de millora urbana

L'objectiu del Pla de millora urbana és definir les condicions d'edificació dels immobles, concretant la volumetria, establint l'edificabilitat màxima i l'ocupació, entre altres.

La parcel·la, que ocupa 3.378 m², s'estructurarà en tres plataformes esglaonades per ajustar-se al pendents del carrer, amb diferents edificacions. Cada nivell es podrà executar en fases diferents, tant pel que fa a les edificacions com a l'aparcament.

Pel que fa als volums, els edificis tindran 5 plantes màxim (planta baixa més 4 pisos) a la banda de la riera de Figuera Major i 4 plantes (baix més 3 pisos) a la part posterior de la parcel·la. Hi haurà 8 metres de separació €que s'utilitzarà com espai destinat a usos comuns, accessos rodats i evacuació€ respecte als habitatges més propers existents al carrer de Salvador Espriu.

Es preveu que els edificis tinguin un espai d'instal·lacions situat entre la planta baixa i les plantes pis, perquè les instal·lacions dels habitatges no condicionin ni interfereixin en el funcionament dels equipaments situats a sota.

Un cop aprovat, el Pla de millora urbana haurà de superar un període d'exposició pública d'un mes, a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.