Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova Ordenança reguladora dels usos de les plantes baixes en els carrers comercials s'aprova inicialment

Escoltar

La nova Ordenança reguladora dels usos de les plantes baixes en els carrers comercials s'aprova inicialment

El Ple de l'Ajuntament celebrat el passat dijous 3 de juliol va aprovar inicialment la nova Ordenança municipal reguladora dels usos de les plantes baixes de determinats carrers comercials de Mataró. Aquesta nova ordenança té per objecte regular les restriccions a aplicar en la implantació de determinats usos a les plantes baixes dels carrers comercials, tant els que pertanyen a l'eix de la zona centre, com els d'altres eixos comercials de la ciutat. La necessitat de plasmar aquesta regulació en una ordenança va ser recollida durant l'elaboració del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials de Mataró (POEC). En una primera fase es va modificar el Pla General d'Ordenació Municipal, l'any 2007, i ara es recull la normativa en una ordenança que permetrà agilitar les inclusions de determinats carrers en uns o altres nivells de restricció.

La voluntat és garantir la continuïtat del front comercial del municipi que en els darrers anys s'ha vist modificat per la conversió de plantes baixes en habitatges i per la implantació d'activitats bàsicament relacionades amb el sector serveis (bancs, caixes, agències immobiliàries, entitats asseguradores, etc.) en determinats carrers on predomina l'activitat comercial.

La implantació d'activitats del sector serveis en carrers comercials es tradueix en un procés de desertització d'aquestes zones sobretot els dissabtes a la tarda quan aquests negocis resten tancats. D'altra banda, la conversió de plantes baixes en habitatge també potencia el descens del comerç en aquestes zones.

Limitacions en funció del nivell del carrer

Nivell 1 o restricció total

En aquests carrers no s'admetrà la implantació de determinats usos d'oficines i serveis com bancs, caixes d'estalvis, corresponsals de banca, entitats o serveis financers en general, agències immobiliàries, oficines de venda de promotors immobiliaris, administradors de finques, gestories, empreses de treball temporal o empreses d'assegurances. Tampoc es podran implantar activitats que comportin algun tipus de limitació a l'accés universal i generalitzat dels ciutadans com venda de productes sexuals, prestació de serveis prohibits als menors d'edat i establiments d'obertura exclusiva en horari nocturn. Aquest tipus de negocis es podran implantar a les plantes pis dels edificis.

Els carrers en qüestió són:

§         Plaça de l'Ajuntament
§         Carrer d'Alemanya
§         Avinguda d'Amèrica (tram entre carretera de Mata i passeig d'Antoni Martí Cabanelles, a la banda de muntanya)
§         Carrer d'Argentona (tram entre la Riera i la Muralla del Tigre)
§         Carrer de Barcelona
§         Carrer de Biada (tram entre Plaça de Manuel Serra Xifra i Ronda de Joan Prim)
§         Passeig de Carles Padrós
§         El Carreró
§         Carrer de Cuba (tram entre carrer Sant Cugat i carrer Unió)
§         Plaça de Cuba
§         Carrer de Magí de Vilallonga (tram lateral Plaça Gran)
§         Avinguda de la Gatassa
§         Plaça Gran
§         Plaça de Granollers
§         Plaça d'Isla Cristina
§         Carrer de Joan Larrea
§         Ronda de Leopoldo O'Donell
§         Carrer Nou
§         Carrer de Pablo Ruiz Picasso
§         Carrer d'En Palau
§         Plaça de la Peixateria
§         Avinguda del Perú
§         Avinguda de Josep Puig i Cadafalch (tram entre passeig de Ramon Berenguer III i la ronda del President Tarradellas)
§         Carrer d'En Pujol
§         Camí Ral (tram entre carrer d'Iluro i Baixada de Santa Anna)
§         La Rambla
§         La Riera (tram entre carrer de Barcelona i carrer d'Onofre Arnau)
§         Carrer del Rosselló (tram entre plaça d'Isla Cristina i passeig de Ramon Berenguer III)
§         Carrer de Sant Benet
§         Carrer de Sant Cristòfol
§         Carrer de Sant Francesc d'Assís
§         Carrer de Sant Joaquim (tram entre carrer de Sant Cugat i carrer de a Unió)
§         Carrer de Sant Josep
§         Plaça de Santa Anna
§         Carrer de Santa Maria
§         Plaça de Santa Maria
§         Carrer de Santa Teresa
§         Plaça de les Tereses
§         El Torrent
§         Carrer de la Unió  (tram entre carrer de Cuba i carrer d'Iluro)
§         Plaça Xica
§         Carrer de José M. Torrijos (tram entre la ronda d'Alfons XII i carrer d'Iluro)
§         Carrer d'Iluro (tram entre el carrer de Sant Benet i Camí Ral)
§         Carrer de Cuba (tram entre el carrer de Sant Benet i carrer de la Unió)
§         Carrer de Salvador Palmerola
§         Carrer del Deu de Gener

En aquests vials o trams de carrer no s'admetrà la transformació de baixos en habitatges amb l'excepció del supòsit d'habitatges unifamiliars o bifamiliars en els que la transformació sigui destinada a l'ampliació de l'habitatge preexistent de qualsevol dels titulars.

Nivell 2 o restricció parcial

En aquests casos la implantació d'activitats del sector serveis es condicionarà a una distància entre els establiments superior a 100 m. Aquesta distància es mesurarà des del punt mig de la façana principal de cada local objecte d'influència, considerant com a façana principal, la d'accés pels usuaris i/o clients.

En aquests vials o trams de carrer tampoc s'admetrà la transformació de baixos en habitatges amb l'excepció del supòsit d'habitatges unifamiliars o bifamiliars en els que la transformació sigui destinada a l'ampliació de l'habitatge preexistent de qualsevol dels titulars. Es tracta de:

§         Ronda d'Alfons X el Savi (a excepció del tram entre el passeig d'Antoni Martí Cabanellas i la carretera de Mata)
§         Ronda de Barceló
§         Carrer de Miquel Biada (tram entre la ronda de Joan Prim i carrer d'Iluro)
§         Carrer de Cuba (tram entre el carrer de Sant Cugat i Camí Ral)
§         Baixada de les Espenyes
§         Carrer d'Esteve Albert
§         Via d'Europa
§         Riera de Figuera Major
§         Camí de La Geganta
§         Carrer d'Irlanda
§         Carrer de Jaume Isern
§         Avinguda de Jaume Recoder
§         Carrer de la Mare de Déu de L'Esperança
§         Carretera de Mata (tram entre l'avinguda d'Amèrica i la ronda de Rafael Estrany)
§         Ronda de Mossèn Jacint Verdaguer
§         Carrer de Nicolau Guanyabens
§         Ronda de Rafael Estrany
§         Ronda de Joan Prim
§         Camí Ral (tram entre la baixada de Santa Anna i carrer de l'Hospital)
§         Carrer de Can Xammar
§         Carrer de la Unió (tram entre el carrer d'Iluro i la ronda d'Alfons XII)
§         Ronda d'Alfons XII (tram entre el Camí Ral i carrer de Miquel Biada)
§         Carrer de Montserrat
§         Carrer de Sant Joaquim (tram entre el carrer de Sant Josep Oriol i carrer de Sant Benet)

Aquestes limitacions que s'aplicaran volen assegurar un front comercial amb una superfície i una fondària mínima establerta pel Pla General per a la respectiva zona i sempre garantint que la nova configuració s'adequa a les necessitats de l'activitat comercial en aquest front. En el supòsit de parcel·les que estiguin afectades a diferents nivells de restricció, s'aplicarà la més restrictiva.

Aquestes limitacions no s'aplicaran a les activitats ja existents, admetent tant el canvi de titularitat, les obres de reforma o el trasllat del negoci dins del mateix carrer sempre i quan aquest trasllat comporti la substitució de l'activitat anterior i es faci amb característiques d'implantació similars, sobretot pel que fa a la seva presència al carrer.

Els canvis d'activitat posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta regulació restaran sotmeses a les limitacions establertes.