Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova seu dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental d'Educació s'instal·la al Cafè de Mar

Escoltar

La nova seu dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental d'Educació s'instal·la al Cafè de Mar

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, han inaugurat avui la nova seu dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental del Departament d'Educació.

El territori que correspon al nou Servei Territorial engloba un total de 234 centres educatius entre els d'educació primària, els de secundària i els d'adults. Escolaritzen 114.123 alumnes i hi treballen 9.628 docents, entre mestres i professors.

La nova seu s'ha ubicat a l'històric edifici del Cafè de Mar (carrer de Sant Felicià, 269), espai que ha de ser la seu de la Fundació Unió de Cooperadors i que hi ha renunciat temporalment per facilitar l'arribada d'aquest organisme del Departament d'Educació mentre se'ls condiciona l'emplaçament definitiu a la fàbrica Cabot i Barba.

A més de la rehabilitació del Cafè de Mar també s'han reurbanitzat els entorns i s'ha construït un aparcament en el subterrani de l'equipament. Tots els treballs els ha promogut l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).

Recuperació del Cafè de Mar

Les obres de rehabilitació del Cafè de Mar van concloure el passat mes de gener i s'han recuperat tant les façanes i la coberta com l'interior de l'edifici.

Pel que fa a l'exterior, la intervenció s'ha basat en protegir l'aspecte visual del Cafè de Mar. Per aquest motiu, s'han conservat totes les façanes originals excepte la que dóna al passatge amb el nou edifici de la Seguretat Social -ja que havia patit modificacions al llarg del temps- mitjançant el repicat i l'estucat amb una rèplica de l'estucat original.

També s'ha reforçat la fonamentació i l'estructura de l'edifici, i s'ha substituït la coberta per una de nova que incorpora uns lluernaris.

La intervenció més important que s'ha fet a l'interior del Cafè de Mar ha consistit en netejar les dues plantes de l'edifici -planta baixa i planta primera- per tal de crear quatre espais diàfans i polivalents, cosa que permetrà multiplicar els usos de l'equipament. També s'ha ampliat interiorment l'immoble amb la creació d'una planta entresòl a on s'ubiquen uns lavabos, a més d'instal·lar tots els serveis d'electricitat, aigua i clavegueram interior.

La rehabilitació també ha comportat la millora dels accessos a l'edifici del Cafè de Mar mitjançant l'eliminació de les barreres arquitectòniques. Així, s'hi ha instal·lat un conjunt de rampa i escala a l'entrada principal de l'edifici, que es fa pel carrer de Santa Rita.

Les obres de rehabilitació del Cafè de Mar les ha realitzat l'empresa Servicios y Obras Barcelona, SL, i han suposat una inversió total d' 1.734.000 €.

Serveis Territorials d'Educació

El Consell d'Administració de PUMSA del passat 29 de gener va donar llum verda per tal que els Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental s'instal·li de manera temporal al Cafè de Mar, mentre durin les obres d'adequació de la nau Cabot i Barba del carrer de Cosme Churruca, 102, que serà la seu definitiva de la divisió d'Educació.

Un cop es traslladi definitivament els Serveis Territorials, l'Ajuntament té previst cedir l'ús del Cafè de Mar a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per a la creació d'un centre per al foment del cooperativisme i l'economia social.

PUMSA ha adequat l'interior de les dues plantes de l'històric edifici per acollir provisionalment la delegació comarcal d'Educació, que va entrar en funcionament el passat 1 d'abril. En aquest sentit, l'Ajuntament va atorgar a l'empresa municipal el dret d'ús del Cafè de Mar per tal que pugui gestionar directament amb el Departament d'Educació les condicions per a la ubicació del servei territorial a l'edifici.

Urbanització dels entorns

PUMSA també ha finalitzat aquest mes d'abril les obres d'urbanització corresponents al Pla Especial de Reforma Interior (PERI) Cafè de Mar i entorns, que comprèn una superfície de 6.910 m2. El projecte ha consistit en la remodelació de l'espai públic situat entre l'avinguda del Maresme i els carrers de Jaume Balmes, Sant Agustí i Damià Campeny, excepte l'àmbit de l'edifici de l'Escola Pia Santa Anna que ja s'havia urbanitzat amb anterioritat.

La intervenció s'ha basat en la unificació de totes les zones públiques existents en l'àmbit del Cafè de Mar per crear un gran espai a un mateix nivell. Això s'ha aconseguit mitjançant la supressió del concepte de vorera tal i com s'entén actualment.

El projecte ha inclòs la urbanització i la plantada de nous arbres a tot el carrer de Jaume Balmes entre l'avinguda del Maresme i el carrer de Damià Campeny, inclosa la vorera oposada al Cafè de Mar. Igualment, s'ha modificat la cruïlla dels carrers de Jaume Balmes i de Sant Felicià amb l'avinguda del Maresme.

També s'han fet treballs de jardineria als parterres. Un d'ells, el que se situa a l'avinguda del Maresme a l'alçada del carrer de Sant Pere, s'ha modificat per tal d'ampliar i facilitar el gir actualment existent. L'escultura de Les Santes situada ha quedat integrada al parterre situat davant de l'edifici del Cafè de Mar.

A part d'això, s'ha creat un gual d'accés de vianants a les cantonades del carrer de Jaume Balmes amb l'avinguda del Maresme, i de Jaume Balmes amb Damià Campeny. A l'avinguda Maresme, la separació entre el trànsit rodat i la zona de vianants se solucionarà amb la col·locació d'un talús vegetal per tal de distingir clarament els diferents usos i reforçar la idea d'espai per a vianants.

Pel que fa als serveis, s'ha renovat el col·lector d'aigües residuals del carrer de Jaume Balmes; s'han instal·lat nous sistemes de drenatge de les aigües pluvials, de clavegueram, d'abastament d'aigua i reg, d'electricitat i de telèfon; s'ha col·locat un nou tipus d'enllumenat públic i de senyalització vertical; i s'han creat zones de jocs infantils.

L'empresa que ha realitzat els treballs d'urbanització dels entorns del Cafè de Mar ha estat SIXConstructor, SA.

El conjunt d'intervencions realitzades han suposat una inversió total d'1.507.000 euros, IVA inclòs, xifra que inclou també les intervencions complementàries €com la instal·lació d'un transformador elèctric i d'una nova xarxa d'electricitat, entre d'altres- que han realitzat altres empreses contractistes.

Aparcament per a residents

La transformació dels entorns del Cafè de Mar ha suposat la creació d'un nou aparcament per a residents situat al subsòl de l'edifici i dels terrenys del nou espai públic. Aquesta infraestructura l'ha construït Seif Residencial, SLU i consta de 154 places de cotxe i 8 de moto distribuïdes en una sola planta. Del total de places, 43 de cotxe i les 8 de moto han estat cedides mitjançant un conveni a la societat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) per comercialitzar-les en règim de lloguer i de concessió per un termini de 50 anys.

L'entrada i sortida dels vehicles a l'aparcament es farà pel carrer de Damià Campeny, mentre que els vianants disposen d'un accés amb escales i ascensor que dóna a l'espai públic del Cafè de Mar.