Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La ronda de Barceló albergarà un pas subterrani fins al port i una torre de 22 pisos d'alçada

Escoltar

La ronda de Barceló albergarà un pas subterrani fins al port i una torre de 22 pisos d'alçada

El Pla de Millora Urbana (PMU) de l'illa de la ronda de Barceló, que limita amb l'avinguda del Maresme i el carrer dels germans Thos i Codina, es va aprovar provisionalment en el Ple del passat 5 de juny. L'ordenació urbanística proposada vol obrir la ciutat cap al mar en aquest sector que comptarà amb una torre d'habitatges de 22 pisos, un aparcament subterrani, la futura seu del museu de la Fundació Privada Carmes i Lluís Bassat, locals comercials i una plaça pública que connectarà la ronda de Barceló amb la façana marítima a través d'un pas subterrani per als vianants.

Un edifici singular

Aquest edifici de 22 plantes d'alçada tindrà un ús majoritàriament residencial amb 16.229 m² per a 140 habitatges. També es preveu que les plantes inferiors es destinin a usos terciaris, de manera que la planta baixa tingui façana a la plaça pública, en total 2.500 m² per a activitats.

La singuralitat d'aquesta torre en el front marítim de la ciutat fa que el PMU determini la seva volumetria, alçada i el tractament de façana. Aquest darrer indica que l'edifici tindrà un tractament de "doble pell" on hi haurà un pla de façana interior i un altre pla exterior lleuger i mòbil. L'espai que es generarà entre els dos plans de façana són justificables per les característiques de l'edifici residencial en alçada i per aconseguir quatre objectius:

- Controlar climàticament els habitatges mitjançant la creació d'uns espais de coixí tèrmic que afavoreixen el confort dels pisos sense necessitat d'utilitzar mitjans agressius amb el medi ambient.

- Potenciar una imatge més abstracta i lleugera de la façana exterior d'acord amb el caràcter simbòlic i iconogràfic de la imatge clara i contundent que es vol obtenir.

- Controlar la relació amb l'exterior de les estances dels habitatges, sobretot els de més alçada per evitar problemes de vertigen.

- Dotar els habitatges d'uns espais de relació exterior que han d'augmentar la seva qualitat.

Les instal·lacions se centralitzaran a la part superior de l'edifici, concretament a la planta coberta i a l'espai de sotacoberta.

Una plaça pública

La plaça serà gairebé quadrada, tindrà una superfície de 962 m² i se situarà de forma tangencial a la ronda de Barceló en un pla deprimit en 4 m. Aquest espai públic serà el punt de trobada entre la ciutat i el Port, a la vegada que contribueix a la reserva d'espais lliures.

L'aparcament

El PMU preveu un aparcament de 319 places que es trobaran en el subsòl d'aquesta illa en dues plantes subterrànies, tant a sota de la torre privada com per sota dels espais públics. Es preveu que la construcció d'aquest pàrquing es faci de forma paral·lela a un altre aparcament que es trobarà entre la zona verda que hi haurà entre la torre i el carrer dels germans Thos i Codina i que es connectarà amb l'aparcament públic lineal del subsòl de la ronda de Barceló.

El museu Bassat

L'antiga Farinera Ylla i Aliberch, situada en aquest àmbit d'actuació, és una edificació catalogada i protegida en el Pla especial del Patrimoni de ciutat. Va ser construïda a mitjan segle XX i es troba en bon estat. Aquesta peça, on s'ubicarà el museu amb el fons d'art de la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, condiciona i influeix en la futura ordenació de l'espai públic al voltant d'aquest pol d'atracció cultural.

Participació ciutadana

Abans de l'aprovació provisional, s'ha efectuat la tramitació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit de la ronda de Barceló i el planejament derivat (Pla de millora urbana) de tot el sector, actualment tot està aprovat definitivament per la Comissió Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Urbanisme. També es va portar a terme l'exposició "Mataró millora, millora Mataró. El Front de Mar" a la nau de Cabot i Barba, una mostra per veure la intervenció en aquesta zona de la ciutat.

Un cop aprovat el PMU de l'ordenació de volums de la torre al Ple, s'obre un període de participació on l'acord s'anuncia al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en la web, taulers d'anuncis municipals i la premsa.