Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament constitueix la Taula de Coordinació de la Formació Professional de la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament constitueix la Taula de Coordinació de la Formació Professional de la ciutat

La presidenta de l'Institut Municipal d'Educació (IME), Conxita Calvo, i la presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, han presentat avui en roda de premsa la Taula de Coordinació de la Formació Professional a la ciutat de Mataró. L'Ajuntament té previst constituir oficialment, el dilluns 3 de novembre, aquest ens per millorar la Formació Professional dels ciutadans i que aquests puguin introduir-se al món laboral o adaptar-se a les noves necessitats de les empreses.

La Taula de Coordinació de la Formació Professional es crea perquè sigui un espai de reflexió, coordinació i negociació de l'oferta formativa; per promoure la corresponsabilitat en la planificació de l'oferta formativa entre el conjunt d'actors involucrats; per realitzar una planificació de l'oferta de formació professionalitzadora coherent amb les necessitats de les empreses i les persones; i per adequar els continguts de la formació impartida amb les demandes i necessitats dels teixit empresarial del territori.

El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES) recollia, en un dels eixos del pla de treball que es va aprovar al febrer de 2007, la necessitat de crear aquesta plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l'entorn local.

Les competències

Segons el reglament que regeix aquest espai de trobada, la Taula de Coordinació de la Formació Professional a la ciutat té les següents competències:

- Realitzar propostes per coordinar l'oferta formativa (reglada, ocupacional i contínua) en relació a les necessitats educatives i a les dinàmiques sectorials detectades.

- Realitzar dictàmens i recomanacions per millorar la coordinació i la coherència de l'oferta formativa dels centres privats de la ciutat.

- Dissenyar i consensuar itineraris formatius de ciutat i realitzar propostes per fer-los realitat.

- Elevar les propostes i els dictàmens als òrgans competents en matèria de formació professional en totes les seves vessants.

- Encarregar la realització d'estudis de necessitats formatives i dinàmiques sectorials, amb vocació prospectiva.

- Dissenyar i fer campanyes de difusió de tota l'oferta.

- Vetllar i promoure la incorporació de col·lectius desfavorits al sistema ordinari formatiu.

- Fer el seguiment de l'aplicació a la ciutat de Mataró del mapa escolar de Formació Professional.

- Fer recomanacions als centres per a la seva programació, en funció de les necessitats de l'entorn econòmic i social de la ciutat.

- Promoure i impulsar projectes per a la transició de l'escola al món del treball.

Comitè executiu i plenari

La Taula de Coordinació de la Formació Professional està formada per un comitè executiu amb caràcter decisori i per un plenari com a òrgan de reflexió, participació i deliberació. La presidenta de l'IME, Conxita Calvo, i la presidenta de l'IMPEM,Alícia Romero, s'alternaran en la presidència i la vicepresidència.

El comitè executiu està format per dos representants de l'IME, dos respresentants de l'IMPEM, dos membres del centres de Formació Professional de la ciutat, un tècnic del Serveis d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament, un representant del TecnoCampusMataró (TCM), un delegat de la direcció general de Formació Professional del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, un representant del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), un membre del Consell Comarcal del Maresme (CCM), un representant de les dues escoles universitàries de la ciutat, dos representants dels sindicats de CCOO i UGT, un representant de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i un altre de la PIMEC.

Pel que fa al plenari, aquest comptarà amb representants del Moviment Educatiu del Maresme (MEM), del Departament d'Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI), amb membres d'UGT, CCOO, la FAGEM i d'altres gremis i associacions empresarials. També hi formen part tècnics de l'IME, de l'IMPEM, del Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament i representants del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, del SOC, directors dels centres de Formació Professional reglada (centres públics i concertats), responsables de centres i entitats de formació de persones adultes de caràcter professionalitzador, representants dels centres i entitats de formació contínua i els directors de les dues escoles universitàries.