Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Mataró i Caixa d'Estalvis Laietana signen un conveni per impulsar la rehabilitació d'habitatges

Escoltar

L'Ajuntament de Mataró i Caixa d'Estalvis Laietana signen un conveni per impulsar la rehabilitació d'habitatges

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; el regidor d'Habitatge, Francesc Teixidó; i el director general de Caixa d'Estalvis Laietana, Josep Ibern, han signat avui un conveni de col·laboració per impulsar la rehabilitació d'habitatges. L'acord suposa la posada en marxa d'una línia de préstecs a la qual es poden acollir els propietaris de finques objecte de rehabilitació.

El Pla Local de l'Habitatge 2005-2015 de l'Ajuntament de Mataró té entre els seus objectius incidir en la rehabilitació d'habitatges i edificis destinats a l'habitatge de la ciutat. En aquest sentit, els préstecs convinguts establerts pel conveni facilitaran als propietaris a títol individual i a les comunitats de propietaris la gestió econòmica i financera de les obres de rehabilitació, fent possible el pagament de les mateixes en un període llarg i amb una quota mensual assequible.

S'hi podran acollir els propietaris per a operacions de rehabilitació d'habitatges i les comunitats de propietaris, constituïdes i registrades, d'edificis destinats principalment a habitatge. En aquest darrer cas, per demanar els préstecs caldrà que les obres hagin estat aprovades per acord de la junta de la comunitat, amb un pressupost tancat i l'assignació de la derrama a cada propietari.

L'import del préstec cobrirà la part proporcional de la rehabilitació a executar que correspongui a cada propietari, segons especifiqui l'informe de l'Oficina Local d'Habitatge. El tipus d'interès inicial per al 2008 es fixa en el 6,50% (nominal). Per a anualitats successives es fixarà el tipus d'interès nominal de referència de l'Euribor a 1 any, publicat quinze dies abans de l'inici de cada nou període, més un diferencial d'1 punt, i amb bonificacions per vinculacions de productes o serveis contractats amb Caixa Laietana.

La revisió del tipus d'interès serà semestral, i els préstecs podran ser de 3 a 7 anys. No es cobraran comissions d'obertura, estudi ni amortització anticipada o cancel·lació.

El conveni entre l'Ajuntament i Caixa Laietana té vigència fins a 31 de desembre, i podrà ser prorrogat anualment fins al 2011.

D'esquerra a dreta, Josep Ibern, Joan Antoni Baron i Francesc Teixidó.