Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament finalitza una auditoria sobre l'ús de la bicicleta com a transport a la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament finalitza una auditoria sobre l'ús de la bicicleta com a transport a la ciutat

El regidor de Via Pública, Oriol Batista, va participar divendres a San Sebastián a una trobada de la "Red de Ciudades por la Bicicleta". En aquesta reunió, on van assistir representants de 20 municipis d'Espanya, es va acordar crear una comissió gestora que coordinarà les propostes de totes les ciutats per a la redacció dels estatuts d'aquesta nova associació que es constituirà formalment el proper mes de març a Sevilla.

En la mateix línia de treballar per millorar el transport en bicicleta amb la unió d'idees i esforços de municipis d'arreu, Batista va assistir també el dimarts 30 de setembre a un seminari sobre polítiques de transport en bicicleta que es va celebrar a San Sebastián (País Basc). En aquesta jornada, Mataró va rebre un diploma que l'acredita per haver fet l'auditoria BYPAD (Bicycle Policy Audit) sobre polítiques d'ús de la bicicleta. El Consell Insular de Menorca i San Sebastián són els altres municipis o territoris que han elaborat aquesta tasca d'avaluació.

El document, elaborat per la consultoria de transport Cinesi, s'ha creat durant dos anys en base a nou punts d'estudi que són les necessitats dels usuaris, lideratge i coordinació, normativa, mitjans i personal, infraestructura i seguretat, informació i educació, recolzament i col·laboradors, accions complementàries i avaluació i resultats. Cada apartat aconsegueix una nota amb la que s'elabora la puntuació final. Mataró ha aconseguit un puntuació global del 53,8% que situa a la ciutat en el nivell 2 en un rànquing on hi ha quatre nivells. La informació es va donar a conèixer a la Comissió Informativa de Via Pública del passat 24 de setembre.

Propostes i recomanacions

Les necessitat dels usuaris, un dels primers punts, es coneixen a través de la subcomissió de la bicicleta, les instàncies i queixes dels ciutadans i les enquestes de valoració del Pla de Mobilitat Urbana (PMU). En aquest apartat es constata que no hi ha un grup d'usuaris de la bicicleta constituït i es proposa crear la figura del delegat de la bicicleta perquè es converteixi en una referència dels usuaris i s'encarregui de tots els temes relacionats amb aquesta mitjà de transport. Aquesta persona hauria de liderar i coordinar el desenvolupament de les polítiques de transport en bicicleta així com centralitzar les dades.

Pel que fa a la política en paper, s'ha de revisar l'Ordenança de circulació per tenir en compte les necessitats dels usuaris de la bicicleta. En quant a mitjans i personal, cal potenciar la formació dels tècnics i polítics així com crear una partida pressupostària específica per al transport en bicicleta a la ciutat.

El document també analitza les infraestructures que hi ha a la ciutat i la seguretat d'aquestes. En aquest sentit, s'ha detectat que hi ha aparcaments de bicicletes als punts claus, que s'han realitzat mesures de pacificació del trànsit a zones 30 km/h, que el manteniment de la xarxa ciclista queda englobat dins del manteniment general de les infraestructures de la ciutat i que es permet pujar bicicletes plegades als autobusos urbans. En aquest apartat, l'auditoria també remarca que els carrils bici de Mataró no formen una xarxa tancada i que el Pla Local de Seguretat inclou un Pla de Seguretat Viària que està pendent d'aprovar. Davant d'aquesta situació, l'estudi proposa, entre d'altres mesures, donar continuïtat a la xarxa existent, completar la senyalització existent i desenvolupar un sistema de senyalització informativa i d'orientació pels ciclistes, millorar la seguretat sobretot en l'aparcament que hi ha a l'aparcament de la Renfe i ampliar la cobertura de xarxa ciclista a tots els barris de la ciutat d'acord amb el PMU.

La informació i educació al voltant de la bicicleta compta amb el web i el butlletí municipal per donar difusió però es proposa que el nou web de l'Ajuntament tingui un apartat especial dedicat a la bici. També es vol estudiar la implantació d'un sistema públic de lloguer de bicicletes que sigui accessible per a tothom, editar material didàctic per a tots els públics i que la informació de la bicicleta estigui a les guies urbanes, parades de taxi i al plànol de transport de Mataró.

També es vol preveure la connectivitat de la xarxa de transport en bicicleta en els nous projectes urbanístics de la ciutat així com garantir les reserves mínimes d'aparcament per aquest vehicle de transport sostenible.

Punts a destacar

El conjunt de recomanacions es poden agrupar en cinc punts a destacar que són:

  1. Incrementar la comunicació entre l'Ajuntament i els usuaris de bicicleta
  2. Potenciar la col·laboració entre els grups d'usuaris i el sector privat
  3. Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport
  4. Destinar pressupostos específics per a la bicicleta
  5. Estendre la xarxa de bicicletes a tots els barris segons el PMU

El cost d'elaboració d'aquest document de treball, que compta amb el cofinançament de la Unió Europea, ha estat de 12.000 euros.