Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament podrà aplicar multes de fins a 3.000 euros als ciutadans que no compleixin les mesures d'estalvi d'aigua

Escoltar

L'Ajuntament podrà aplicar multes de fins a 3.000 euros als ciutadans que no compleixin les mesures d'estalvi d'aigua

L'Ajuntament va informar ahir a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials sobre la modificació del Reglament del Servei d'abastament d'aigua potable per especificar el tipus de sancions que es poden aplicar als ciutadans que no compleixin les mesures d'estalvi d'aigua decretades en situacions excepcionals de sequera com l'actual. Està previst que l'aprovació inicial d'aquesta modificació es porti al Ple del 5 de juny.

Actualment està vigent el Decret 1261/2008, de 12 de febrer, que adopta límits en l'abastament d'aigua potable per part de la companyia municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA), en l'ús del consum públic de la ciutat i en l'ús dels particulars.

Les infraccions s'han classificat en funció de la seva gravetat i s'han estipulat unes quantitats econòmiques per a cada cas:

Infraccions lleus

- Rentar vehicles, regar i aigualejar vials, carrers i voreres se sancionarà amb una multa de 30 €.
- Regar jardins de fins a 250 m² es multarà amb 50€, mentre que els jardins d'entre 250 m² i 1.000 m² rebran una sanció de fins a 750 € .
- Omplir piscines amb una superfície inferior a 72 m² es considera una sanció lleu, penalitzada amb una multa de fins a 750 €.
- El consum excessiu d'aigua en el cas d'estar limitat per a usos domèstics.
- El consum excessiu d'aigua en el cas d'estar limitat per a usos diferents al domèstic, sempre que no sobrepassi el 10% del límit fixat.

Infraccions greus

- Regar jardins d'entre 1.001 i 3.000 m² es considera una falta greu penalitzada amb una multa de fins a 1.500 €.
- Omplir piscines d'una superfície d'entre 72 i 300 m² es penalitza amb multes de fins a 1.500 €.
- El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents al domèstic, quan s'excedeixi del 10% i fins al 25% del límit fixat.
- La reincidència per haver comès, en el termini d'un mes, una actuació sancionada com a lleu per resolució ferma.

Infraccions molt greus

- Regar jardins d'una superfície superior a 3.000 m² tindrà una imposició d'una multa de fins a 3.000 €.
- Omplir piscines d'una superfície superior a 300 m² també es podrà multar amb un màxim de 3.000€.
- El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents al domèstic, quan s'excedeixi en un 25% del límit fixat.
- L'obstaculització o la noatenció dels requeriments que realitzi l'Ajuntament o AMSA.
- La reincidència per haver comès, en el termini d'un mes, una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.

Aigües de Mataró i agents de la Policia Local seran els encarregats de portar a terme el control i la vigilància del compliment de les previsions d'aquesta normativa.

Davant de qualsevol denúncia, l'Ajuntament obrirà les diligències corresponents per comprovar els fets denunciats. En el supòsit de denúncies formulades per particulars, aquets han de facilitar totes les dades necessàries perquè el personal d'inspecció municipal pugui comprovar la presumpte infracció.

Les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió executin els fets constitutius de la infracció seran les responsables d'aquesta falta.