Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament podrà construir aparcaments en el subsòl de zones verdes i d'equipaments

Escoltar

L'Ajuntament podrà construir aparcaments en el subsòl de zones verdes i d'equipaments

L'Ajuntament ha modificat puntualment el Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) per poder construir aparcaments en el subsòl d'equipaments i de zones verdes. La modificació també preveu agilitar la tramitació prèvia a la construcció de nous equipaments per a la ciutat.

Aquesta modificació es va aprovar inicialment en el Ple de novembre de 2007, va ser sotmesa a informació pública durant un mes i el Ple de febrer de 2008 la va aprovar provisionalment. El departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el document però ha introduït unes petites esmenes en un Text Refós que el Ple de demà haurà de ratificar.

Les modificacions

El PGOM s'ha modificat per poder comptabilitzar els aparcaments públics amb altres usos com són els equipaments i el sistema de parcs i jardins. Aquesta combinació es fa de forma que en superfície sempre es garanteix l'ús d'equipament o zona verda mentre que l'aparcament se situarà sempre en el subsòl.

En concret aquesta modificació permetrà crear aparcaments en el subsòl de la plaça del Mediterrani, del Palau, de Canyamars, de La Llàntia, de Rafael Alberti, i de Can Clavell.

La darrera modificació proposa agilitar la tramitació prèvia a la construcció d'alguns equipaments en aquells casos que els paràmetres urbanístics bàsics i d'ús estiguin prèviament establerts. Això permetrà una major rapidesa en la construcció d'edificis d'interès públic sense renunciar a les garanties urbanístiques. Els equipaments que es podran fer d'aquesta forma hauran d'ajustar-se a les necessitats funcionals, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà i a les condicions ambientals del lloc.