Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer d'Amàlia per millorar l'enllumenat, el paviment i el clavegueram

Escoltar

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer d'Amàlia per millorar l'enllumenat, el paviment i el clavegueram

La Junta de Govern Local del 9 de juny ha aprovat inicialment el projecte executiu de reurbanització del carrer d'Amàlia. Aquest vial es troba entre els carrers del Torrent i la Muralla del Tigre.

Descripció de les obres

Els treballs s'iniciaran amb la retirada dels elements de mobiliari urbà i de senyalització vertical i amb cales manuals per a la detecció dels diferents serveis. Es procedirà a demolir les voreres, la calçada i l'asfalt actual i s'excavarà la caixa de paviment. El nou paviment serà a un sol nivell, amb una pendent del 2% cap al centre del carrer. La calçada i les voreres es diferenciaran pel material de la pavimentació.

Es projecta la construcció de nous embornals sifònics, per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, que es connectaran als pous existents i a nous pous de registre que es crearan. Aquests pous s'adaptaran a la nova rasant, es regularitzaran les boques i es substituiran les baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals existents.

L'empresa municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) s'encarregarà de renovar la xarxa d'aigua potable. També es preveu un condicionament de les línies elèctriques que consistirà en el soterrament de línies, instal·lació de noves caixes de derivació i soterrament dels encreuaments dels carrers. Les obres substituiran els punts de llum existents per un enllumenat públic amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió (d'un rendiment econòmic i energètic òptim).

L'obra suposarà la reurbanització d'un tram de 750 m2(125 m de llargada i 6 m d'amplada) i té un termini d'execució de dos mesos per a la renovació del clavegueram i de tres mesos per a la urbanització. El pressupost d'execució previst és de 125.120, 21 euros. Abans no comencin les obres, el projecte ha se superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.