Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament vol reduir el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús

Escoltar

L'Ajuntament vol reduir el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús

El grups municipals de la CUP, PSC, ICV-EUiA i ERC van presentar una proposta de resolució sobre la reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús. La proposta es va aprovar amb els vots afirmatius de la CUP, ICV-EUiA, PSC, ERC, CiU i els vots negatius del PPC.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"Les bosses de plàstic suposen aproximadament el 2% dels residus municipals que es produeixen a Catalunya. Segons un estudi encarregat per l'Agència de Residus de Catalunya a final de 2006, l'estimació de consum a Catalunya és de 10 milions de bosses setmanals. Entre els seus impactes destaca el consum de recursos, energia, emissions de gasos d'efecte hivernacle i suposen un impacte visual en el medi ambient i un perill per a la fauna quan s'abandonen incontroladament. D'altra banda, han esdevingut símbol del consum sense control.

Aquesta problemàtica no és nova i de fet a altres països l'han abordat amb mesures que van des d'acords voluntaris amb el sector de la distribució, a la imposició de taxes o fins i tot a la prohibició total.

Actualment existeixen alternatives diverses a l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús, com són bosses fetes a partir d'altres materials, bosses de plàstic més resistents i reutilitzables, capses, cistells, carros de compra, bosses de materials biodegradables, etc. Per tant, l'ús de la bossa de plàstic d'un sol ús parteix de les pràctiques instaurades pels canvis en els hàbits de vida i de consum i per l'actuació i màrqueting del sector de la distribució comercial.

En tot cas és evident que qualsevol actuació per fomentar la disminució de l'ús de les bosses de plàstic comporta de per sí un important impacte en quant a conscienciació de la població envers al malversa-me'n i a les possibilitats de prevenció de residus, ja que es tracta d'un element d'ús quotidià, clarament identificable, símbol de l'estil de vida i de consum actual.

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), estableix uns objectius de reducció de la bossa de plàstic d'un sol ús en un 30% l'any 2009 i en un 50% l'any 2012

Per tot l'exposat es proposen al Ple municipal els següents acords:

Primer.- L'Ajuntament de Mataró s'acollirà a projectes de prevenció de residus de l'Agència de Residus de Catalunya que incloguin actuacions per a la reducció de les bosses de plàstic d'un sòl ús.

Segon.- L'Ajuntament de Mataró donarà suport a la campanya "Catalunya lliure de bosses de plàstic" impulsada per la Fundació per a la Prevenció dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya.

Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat que esgoti la via de la negociació amb la distribució alimentària d'abast estatal, per arribar a acords de reducció del consum de bosses de plàstic.

Quart.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que, de manera paral·lela amb els acords voluntaris, i amb l'objectiu de dissuadir del consum indiscriminat de bosses de plàstic, inicií la regulació mitjançant llei, del consum indiscriminat de bosses de plàstic a partir d'alguna de les següents alternatives:

- Fixar algun tipus d'impost que grabi el consum

- Retorn al consumidor el cost de la bossa de plàstic que no s'endugui

- Prohibir la distribució gratuïta

- Prohibir totalment la distribució de bosses de plàstic a tots els comerços

Cinquè.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que amplií els recursos destinats a col·laborar amb els ens locals per a l'execució de campanyes de prevenció en la generació de residus, que fomentin elements reutilitzables per a disminuir el consum de bosses de plàstic d'un sol ús.

Sisè.- Comunicar els presentes acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum Responsable, a la Federació Ecologistes de Catalunya i a les associacions de comerciants de Mataró."