Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita El Verdet amb motiu de la finalització de la primera fase de les obres d'urbanització

Escoltar

L'alcalde visita El Verdet amb motiu de la finalització de la primera fase de les obres d'urbanització

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha comprovat avui el resultat de la primera fase de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació 53, que correspon a l'àmbit del Verdet. L'obertura del carrer de Pedro Antonio de Alarcón i la creació de noves parcel·les d'ús residencial i d'equipaments, són les principals actuacions que s'han realitzat en aquesta primera etapa.

L'àmbit de la UA-53 El Verdet està delimitat pels carrers de Mata, d'Agustí Moreto, de Marià Fortuny i de Pedro Antonio de Alarcón, i ocupa una superfície total de 7.691 m2. Abans de l'inici de les obres d'urbanització, en aquesta àrea existien edificacions de tipus industrial i tot un seguit de petits carrerons que donaven accés a les diferents naus i tallers.

L'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), és la promotora del projecte d'urbanització.

Obertura del carrer Pedro Antonio de Alarcón

Les obres d'urbanització es faran en dues fases. La primera d'elles, que va començar el juliol de 2007, abasta un àmbit d'actuació de 2.503 m2, i ha consistit en l'enderroc de les esmentades indústries per crear noves parcel·les destinades a habitatges i equipaments, vials i zones verdes. En aquestes parcel·les s'han instal·lat els serveis d'electricitat, gas, telefonia, i clavegueram.

S'han conservat, però, els edificis d'habitatges situats als carrers que envolten l'àrea d'actuació, així com les cinc cases unifamiliars que hi ha a la cantonada entre els carrers d'Agustí Moreto i de Marià Fortuny.

També s'ha perllongat el carrer de Pedro Antonio de Alarcón, que estava interromput entre els carrers de Marià Fortuny i de Mata, per tal de donar continuïtat al vial. El nou tram s'ha urbanitzat per complet i s'ha incorporat a la xarxa de clavegueram.

L'eixamplament i reurbanització de les voreres dels carrers de Mata, Marià Fortuny i la creació de guals de vianants i franges d'aparcament a diferents punts de l'àmbit són altres treballs que s'han fet a la primera fase.

Quant als serveis, s'ha inspeccionat el clavegueram existent i s'han construït les connexions a la xarxa; s'han substituït els trams de canonada d'aigua que estaven obsolets; s'ha mantingut la xarxa de gas existent; s'ha eliminat la xarxa d'electricitat aèria i s'han soterrat alguns trams; i també s'ha soterrat els trams de la xarxa de telefonia que s'ha considerat necessari.

El projecte ha previst el manteniment de tots els arbres que hi ha plantats al carrer de Mata, exceptuant dues unitats que havien de deixar pas a l'obertura del carrer de Pedro Antonio de Alarcón.

Terminis i pressupost

Les obres de la primera fase van concloure a principis d'agost, moment a partir del qual es van obrir al públic tots els carrers afectats.

La inversió de l'obra ha suposat 1.500.000 euros, IVA inclòs. L'execució dels treballs d'urbanització l'ha dut a terme l'empresa FCC Construcción, SA.

Creació d'una nova plaça

A partir d'ara, s'establiran els terminis per a la realització de la segona fase d'urbanització del Verdet. La intervenció es basarà en la creació d'una nova plaça que quedarà delimitada pels futurs edificis del carrer de Mata, el carrer de Pedro Antonio de Alarcón i la part posterior dels edificis que es construeixin al carrer de Marià Fortuny. A més, aquest espai tocarà també amb el carrer de Josep Sabater i Sust, que forma part de la UA-58.

La plaça tindrà dos nivells. La zona inferior és la que pertany a la UA-53, i comprèn una gran superfície pavimentada amb arbrat que disposarà, a més, de tot un front d'accés al llarg del nou tram del carrer de Pedro Antonio de Alarcón i de part del carrer de Marià Fortuny.

La part superior, que pertany a la UA-58, tindrà una àrea de jocs infantils i una zona pavimentada amb arbres que donarà continuïtat a l'arbrat del carrer de Josep Sabater i Sust.

A la part central de la plaça, hi haurà una zona verda amb un petit espai pavimentat que podrà fer-se servir com a escenari per a esdeveniments públics.

Habitatges amb protecció oficial

Com administració actuant a l'àmbit, PUMSA és l'adjudicatària del sòl corresponent al 10% d'aprofitament mig del sector. En aquesta finca, l'empresa municipal té previst construir en el futur un edifici que tindrà una planta baixa destinada a equipament públic, una planta subterrània d'aparcament i tres plantes pisos d'habitatge públic amb protecció oficial.