Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres de l'illa de Can Cruzate

Escoltar

L'alcalde visita les obres de l'illa de Can Cruzate

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, ha comprovat aquest matí com evolucionen les obres de l'illa de Can Cruzate, que promou l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). A la visita també hi han assistit el president de la societat municipal d'Urbanisme, PUMSA i regidor d'Urbanisme, Ramon Bassas, i la presidenta del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana i regidora de Serveis Centrals, Montserrat López.

La primera fase dels treballs de consolidació de façanes i enderroc d'edificis finalitzarà al juliol, i PUMSA ha adjudicat aquest mes de juny les feines de prospecció arqueològica. Posteriorment, es durà a terme la segona fase dels treballs, el que donarà pas al projecte executiu d'edificació de Can Cruzate.

Situació de la primera fase

La primera fase dels treballs a l'illa urbana de Can Cruzate es va iniciar el febrer de 2008 i consisteixen en la consolidació de façanes i l'enderroc de part dels edificis situats als carrers d'en Palau, de Santa Maria i El Carreró. Aquestes feines s'estan realitzant seguint els criteris de l'avantprojecte per a l'edificació de Can Cruzate. Urcotex, SA, és l'empresa que du a terme la primera fase de les obres amb un pressupost d'execució de 423.236 €, IVA inclòs.

Actualment, s'han realitzat part dels treballs de manteniment i consolidació de façanes dels edificis de la primera fase de les obres, mentre que els treballs d'enderroc es preveuen finalitzar el proper mes de juliol.

En concret, els edificis dels quals s'està en procés de mantenir i consolidar les façanes són els següents:

- carrer d'en Palau: números 33, 35 i 37.
- carrer de Santa Maria: números 16 i 20.

D'altra banda, s'enderrocaran els immobles situats a:

- carrer d'en Palau: número 31.
- carrer de Santa Maria: número 18
- el Carreró: números 24-bis, 26, 28, 28-bis i 30.

En el cas dels edificis situats al carrer de Santa Maria, número 18; i el Carreró, número 30, inicialment estava prevista la consolidació íntegra de la seva façana. Un cop estudiat el seu estat i havent iniciat l'execució de les obres, ha estat impossible mantenir la part superior d'aquestes, ja que això suposava un risc tant per als propis treballadors de l'obra com per als vianants, pel perill de despreniment parcial o ensorrament total.

Adjudicació dels treballs arqueològics

Un cop finalitzada la primera fase d'obres de Can Cruzate, PUMSA posarà en marxa les feines de prospecció arqueològica de l'illa, on podrien haver-hi vestigis de l'època romana.

El Consell d'Administració de l'empresa municipal d'Urbanisme, reunit el passat 17 de juny, va adjudicar els primers treballs arqueològics a la companyia ÀTICS, SL, amb un pressupost de 203.305 euros, IVA inclòs.

Aquestes feines consistiran en la prospecció en extensió, és a dir, que estudiaran tota la zona de Can Cruzate lliure d'edificacions per tal de detectar l'existència de restes de l'antiguitat.

Properament es definirà quan poden començar les prospeccions arqueològiques que, inicialment, tindran una durada de tres mesos i mig aproximadament. Tot i això, la durada dels treballs dependrà finalment de les restes arqueològiques que es trobin a la zona, troballes que també condicionaran el projecte del sector.

Segona fase de les obres

La segona fase de les obres de desenvolupament urbanístic de Can Cruzate se centraran en l'espai que ocupa actualment l'immoble del Carreró, 20 (c/ d'en Palau, 29- El Carreró, 20-22) i que es duran a terme més endavant.

PUMSA i l'Ajuntament de Mataró són propietaris actualment del 62% de la totalitat de l'illa de Can Cruzate, exceptuant alguns immobles els propietaris dels quals actuaran com un promotor més del sector juntament amb l'administració.

Mobilitat

Abans d'iniciar les obres a Can Cruzate, l'Ajuntament va consensuar amb els diferents serveis del consistori un pla de mobilitat que contempla les mesures de protecció adients per garantir la seguretat dels treballs, dels vianants i de la circulació. Aquestes mesures són adaptables a l'evolució de les obres.

Així, s'ha col·locat una bastida i uns estabilitzadors de formigó que ocupen parcialment els carrers d'en Palau i El Carreró, però que deixen pas lliure per als vianants. Al carrer de Santa Maria la bastida permet que la circulació es faci igual que abans de l'inici de les obres.

Els treballs a Can Cruzate coincideixen amb la reurbanització que l'Ajuntament està realitzant als carrers de la Beata Maria, Baixada d'en Feliu de la Penya i de Sant Simó, que es troben als voltants de Can Cruzate.

Aquestes obres s'estan fent en dues etapes per afectar el mínim possible la mobilitat dels veïns i del trànsit. Actualment, es realitza la primera fase, que consisteix en la millora dels carrers de Baixada d'en Feliu de la Penya i de Sant Simó i, posteriorment, es reurbanitzarà el carrer de la Beata Maria. Es preveu que aquestes obres finalitzin completament a principis de 2009.

Concurs per a la millora de Can Cruzate

PUMSA treballa des de fa temps per millorar la qualitat urbana de l'illa de Can Cruzate, que ocupa un espai de 975 m2de superfície al centre històric de Mataró, entre la plaça de l'Ajuntament, la plaça Gran, el carrer d'en Palau, el carrer de Santa Maria i El Carreró.

L'any 2005, l'empresa municipal va convocar un concurs públic d'idees per a l'edificació d'aquesta zona, al qual es van presentar 47 propostes. El projecte guanyador va ser l'anomenat "Tall", presentada per Javier de Las Heras Solé, Jordi Bosch Genover, Joan Tarrús Galter. Aquest equip tècnic és l'encarregat de redactar el projecte bàsic d'edificació de Can Cruzate.

La proposta "Tall" es basa en el manteniment del teixit urbà dels carrers d'en Palau i de Santa Maria i el nou replanteig del traçat del Carreró i del front de la plaça de l'Ajuntament; la creació d'un nou equipament a la plaça de l'Ajuntament; l'aparició d'un nou espai públic amb vocació de pati, vinculat directament al Carreró i al nou equipament públic.

L'equip creador de "Tall" va presentar l'any 2007 un avantprojecte on es desenvolupen amb més detall les propostes presentades al concurs.