Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres del nou CEIP Maria Mercè Marçal i la futura escola bressol de Figuera Major

Escoltar

L'alcalde visita les obres del nou CEIP Maria Mercè Marçal i la futura escola bressol de Figuera Major

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal i de la futura escola bressol de Figuera Major, equipaments que formen part del mateix complex educatiu.

Les dependències dels dos centres educatius es construeixen en un solar situat entre la riera de Figuera Major i el carrer de Josep Maria de Sagarra. La parcel·la es troba just al costat, separada pel carrer de Josep Maria de Sagarra, dels mòduls provisionals del CEIP Maria Mercè Marçal que es van instal·lar al curs 2006-2007.

Les obres van començar al desembre de 2007 i tenen una durada prevista de 18 mesos, per la qual cosa es preveu la posada en marxa dels dos centres educatius per al curs 2009-2010. Els treballs van ser adjudicats, amb un pressupost de 5.726.450 euros, a l'empresa Dragados, S.A. La construcció de l'edifici segueix el calendari previst. En aquests moments s'estan construint les parets divisòries i s'estan completant els paviments interiors.

El solar té una superfície de 8.591 m² i un desnivell de 7 metres.

La façana principal del complex educatiu, paral·lela a la riera de Figuera Major, allotjarà les dependències administratives i els serveis auxiliars com la biblioteca, la cuina i el menjador. Les aules, tant del CEIP com de l'escola bressol, es situaran perpendiculars al carrer i es distribuiran de manera esglaonada per adaptar-se al desnivell del solar. L'escola bressol es situarà tocant al carrer de Josep Maria de Sagarra i a continuació les dependències de l'escola. El conjunt final de l'edifici té forma de pinta.

Els patis es situaran entre els edificis transversals, aprofitant el desnivell del terreny. D'aquesta forma, la coberta de les aules d'un nivell correspondran als patis de les de nivell superior.

CEIP Maria Mercè Marçal

Aquesta escola serà de dues línies i podrà acollir 450 alumnes. Les instal·lacions ocuparan una superfície construïda de 3.859m². L'escola tindrà tres accessos per la riera de Figuera Major.

Educació infantil:

Per aquesta franja d'edat, de 3 a 5 anys, el centre disposarà de dues aules de P3, dues de P4 i dues de P5. També es construirà una aula de psicomotricitat, una aula per a petits grups, un despatx de tutoria, serveis, vestuaris, sis aules exteriors i un pati de 781,30m².

Educació primària:

L'escola disposarà de 12 aules per als diferents nivells, 4 aules per a petits grups, una aula de música i audiovisuals, una classe d'informàtica, una de plàstica i una aula de suport. També hi haurà una biblioteca, despatxos de tutoria, serveis, un gimnàs de 200m² amb un escenari, magatzems i vestidors.

L'Ajuntament va introduir a finals de juliol una modificació al projecte inicial que afecta a l'ala on s'ubica el gimnàs, arran de les queixes presentades per veïns de l'entorn que consideraven que aquestes dependències quedarien massa pròximes respecte als seus habitatges. S'ha desplaçat el gimnàs 5 metres cap a la riera de Figuera Major per allunyar-lo dels habitatges, i s'han reubicat els vestuaris i l'espai destinat a instal·lacions. 

Administració:

El centre disposarà d'un despatx de direcció, un altre pel cap d'estudis, un despatx de secretaria, una sala de professors, un despatx per l'AMPA, una sala de consergeria-reprografia, un menjador, cuina i altres dependències.

Nova escola bressol municipal

L'accés principal a l'escola bressol, que tindrà una superfície total construïda de 885m², es trobarà al carrer de Josep Maria de Sagarra. L'equipament tindrà capacitat per a 107 nens.

Hi haurà una aula de lactants amb zona de dormitori, biberoneria i zona d'aigua. Les franges d'edat d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys disposaran, respectivament, de tres aules i zona d'aigua. El centre també disposarà d'una sala polivalent, una zona d'aparcament per a cotxets, una sala de professors, un despatx d'administració, un vestidor, un menjador, un servei adaptat i un altre servei pels mestres. A la zona del pati, que disposarà de zona pavimentada i d'una altre amb sauló i un sorrall, també hi haurà serveis i un magatzem.

Les obres del CEIP són finançades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant un conveni de cooperació que va signar, el novembre de 2006, amb l'Ajuntament. L'import de l'obra que assumeix la Generalitat és de 4.490.000 euros. Les obres de l'escola bressol seran finançades amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Mataró.

Imatge de l'estat actual de les obres i fotografia de la maqueta del complex educatiu.