Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres del Projecte de millora urbana del barri de Cirera

Escoltar

L'alcalde visita les obres del Projecte de millora urbana del barri de Cirera

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui les obres de millora i adaptació de les cruïlles del barri de Cirera a la normativa d'accessibilitat de la via pública. Aquest conjunt d'accions formen part del Projecte de millora urbana del barri de Cirera que inclou la intervenció en 31 cruïlles d'aquesta zona de Mataró que presenta trams amb fortes pendents.

Les obres es portaran a terme en dues fases i tenen un pressupost de licitació global de 644.750,02 euros. La primera fase, executada per l'empresa Incunart, es va iniciar el juny de 2007 i va finalitzar el passat gener amb un pressupost de 137.077,96 euros. Aquesta etapa ha consistit en l'arranjament de 9 cruïlles. Està previst que aquest any comenci la segona fase dels treballs de millora de la resta de cruïlles amb un cost de 507.672,06 euros.

Segons el Pla de Mobilitat de Mataró, els carrers es divideixen en dues categories segons el seu ús. Per una banda, hi ha els carrers d'ús general per on es canalitza el trànsit d'entrada i sortida al barri i el trànsit ocasional de pas. D'altra banda, hi ha els carrers d'ús veïnal amb trànsit de vehicles i aparcaments permesos però amb velocitat limitada i preferència als vianants.

En aquesta actuació, les cantonades dels carrers d'ús general es tracten amb vorera de panot i passos de vianants tradicionals. El traçat de calçada s'efectua amb radis de gir d'un mínim de 5,30 m per permetre un trànsit fluït però que limitin la superfície de la calçada per donar més espai a les voreres.

Les cantonades dels carrers d'ús veïnal es modifiquen unint les voreres de forma que la intersecció quedi elevada. L'objectiu d'aquesta elevació és solucionar els condicionants de la normativa d'accessibilitat pel que fa a pendents, radis de gir i alhora pacificar el trànsit a l'obligar els vehicles a remuntar l'alçada de la vorera.

Punt neuràlgic del barri

La cruïlla formada pels carrers del Torrent de La Pólvora, de Sevilla i el Transversal és el centre neuràlgic del barri on conflueixen els ciutadans que van a comprar al barri o al centre de la ciutat, hi ha zones de càrrega i descàrrega per als vehicles, aparcaments i zona de contenidors. Les diferents funcions s'entrecreuen en aquest espai ample de forma desordenada i amb una distribució d'espais desfavorable envers els vianants. Davant d'aquesta realitat, el projecte proposa fer compatibles tots els usos però donant prioritat a l'ús cívic i veïnal. Per aconseguir-ho, s'instal·laran jardineres amb arbres, bancs, els contenidors se soterraran i es col·locarà un paviment diferenciat per convertir aquest indret en un espai de trobada i de pas agradable.

La primera fase

Els treballs de la primera fase han millorat 9 cruïlles que són les formades pels següents carrers:

 1. Ronda de Joan Peiró amb el Torrent de La Pólvora
 2. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de Càceres
 3. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de Sevilla i el carrer Andalús
 4. El Torrent de la Pólvora amb el carrer de Càceres
 5. El Torrent de la Pólvora amb el carrer Andalús
 6. El Torrent de la Pólvora amb el carrer de Sant Ferran
 7. El Torrent de la Pólvora amb el carrer de Sant Domènec
 8. El carrer de Sevilla amb el carrer de Sant Domènec
 9. El Torrent de La Pólvora amb el carrer del riu Segura.

L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) ha portat a terme la renovació del clavegueram del Torrent de la Pólvora, del carrer del riu Segura i del carrer de Sevilla, entre el Torrent de la Pólvora i el carrer de la Pietat. També s'ha portat a terme la renovació de l'asfaltat del carrer de Càceres, entre la carretera de Cirera i el carrer de la Muntanya, del carrer de la Pietat i de la ronda del doctor Ferran, entre Mare de Déu del Pilar i el carrer de la Caseta.

La segona fase

Les cruïlles que cal arranjar en la segona fase són 22 i afecten els següents carrers:

 1. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de la Misericòrdia
 2. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de la Immaculada
 3. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de Múrcia
 4. Ronda de Joan Peiró amb el carrer de Cadis
 5. Carrer d'Àustria amb carrer de la Muntanya
 6. Carrer de Sevilla amb torrent de la Pólvora i carrer Transversal
 7. Torrent de la Pólvora amb carrer de les Delícies
 8. Ronda doctor Ferran amb Torrent de la Pólvora
 9. Carrer de la Misericòrdia amb carrer de la Mare de Déu de la Salut
 10. Carrer de la Mare de Déu de la Salut amb carrer de la Immaculada
 11. Carrer de Màlaga amb carrer de Cadis
 12. Carrer de Màlaga amb carrer d'Esteve Banet
 13. Carrer de la Muntanya amb carrer Transversal
 14. Carrer de la Caseta amb carrer Transversal
 15. Carrer de la Caseta amb carrer del Pou
 16. Carrer de la Muntanya amb carrer del Dipòsit
 17. Carrer de la Caseta amb carrer del Dipòsit
 18. Carrer de la Muntanya amb carrer d'Eusebi
 19. Carrer d'Eusebi amb carrer de Granada
 20. Carrer de la Muntanya amb carrer de Sant Ferran
 21. Carrer de Sant Ferran amb carrer de Granada
 22. Carrer de Toledo amb carrer Verge del Pilar i Torrent de La Pólvora.

També està previst, en aquesta segona etapa, la renovació de l'asfaltat del carrer del Dipòsit.