Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'AMTU presenta al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya

Escoltar

L'AMTU presenta al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya

El Comitè Executiu de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) es va reunir a finals del mes de febrer i va aprovar la presentació d'al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC). Aquest Pla defineix les directrius generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera.

L'AMTU va analitzar aquest document i va decidir presentar 27 al·legacions, entre les quals es van recollir les proposades pels municipis AMTU. El document d'al·legacions reclama una major connectivitat per tren i per autobús entre les ciutats de la 2a Corona Metropolitana i entre els pols d'atracció del nostre àmbit territorial (Hospital, Circuit de Catalunya, UAB, ..). També es destaca que cal corregir l'excessiva tendència radial cap a Barcelona de les propostes recollides en el PTVC.

Entre les al·legacions més destacades hi ha la necessitat d'incloure en el PTVC consideracions relatives a les grans infraestructures ferroviàries com són la Línia Orbital Ferroviària, Eix Transversal Ferroviari i el corredor del Vallès de la Línia d'Alta Velocitat (LAV), instant a una bona connectivitat amb el conjunt del territori. Pel que fa a carreteres, cal afegir una referència a la possibilitat de mancomunació de serveis de transport de viatgers per carretera entre poblacions veïnes, preveure la dotació d'autobusos a les poblacions de més de 15.000 habitants, o millorar els serveis nocturns d'autobusos, entre d'altres qüestions.

L'AMTU té actualment 55 municipis adherits, amb una població representada d'1,6 M d'habitants.