Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les modificacions al Reglament d'Activitats de Mataró s'aproven definitivament al Ple

Escoltar

Les modificacions al Reglament d'Activitats de Mataró s'aproven definitivament al Ple

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat ahir dia 3 de juliol, va aprovar definitivament les modificacions al Reglament d'Activitats de Mataró. Les principals novetats introduïdes van orientades a facilitar la creació de noves places d'aparcament, per la qual cosa es regulen les instal·lacions d'aparells muntacotxes en aquelles parcel·les i edificis catalogats en què no sigui tècnicament possible la realització de rampes segons la normativa vigent fins ara.

A més, i tenint en compte que l'anterior reglament datava de l'any 2005, s'ha aprofitat per adequar el reglament a normatives que han sofert canvis durant aquest període, com és el cas del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic d'Edificació(CTE).

Principals modificacions introduïdes

Els articles que presenten més modificacions són els relatius a l'apartat IT-05, que regula les activitats de Garatges, estacions de servei i tallers de reparació de vehicles.

En aquest sentit, s'estableix la diferència en la definició de garatge aparcament i garatge cotxera en funció de la superfície del garatge i no del nombre de vehicles que hi caben, com es feia fins ara. Així, els garatges que disposin d'una superfície de 100 m2 seran catalogats com a garatge cotxera, mentre que les superfícies a partir de 101 m2 tindran la denominació de garatge aparcament.

S'afegeix també un punt en aquest apartat IT-05, que regula la instal·lació de plataformes elevadores que permetran aparcar dos vehicles de forma independent en un màxim de dues alçades, un a sobre de l'altre.

Tanmateix s'incorpora un article que regula la instal·lació d'aparells muntacotxes. Aquests sistemes es podran instal·lar de forma excepcional quan, per raons de la geometria de la parcel·la o quan es tracti d'un edifici catalogat, es demostri que és impossible tècnicament habilitar una rampa d'accés a l'aparcament. A més, la construcció d'aparells muntacotxes queda limitada als aparcaments que disposin d'un màxim de 12 places a tot l'aparcament, i fins a dues plantes soterrànies.

Altres modificacions i inclusions de noves activitats a regular

Entre les modificacions incloses també hi ha la redefinició de les activitats d'ús cultural, que queden definides com els serveis relacionats amb activitats de tipus associatius, culturals, socials i de promoció que no portin assignat cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu, esportiu o restauració. Això inclou associacions culturals, galeries d'art, museus o similars.

El nou reglament inclou també la regulació d'algunes activitats que no estaven contemplades.

Així, s'han inclòs les activitats d'usos de Serveis telefònics, com locutoris, centres d'Internet, etc. I també s'introdueixen per primera vegada els centres de tatuatge, micropigmentació, pírcing i similars dins l'annex III.