Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ordenança Municipal de Circulació es modifica per a la seva adaptació a la nova situació del trànsit

Escoltar

L'Ordenança Municipal de Circulació es modifica per a la seva adaptació a la nova situació del trànsit

El Ple de demà dijous 4 de desembre té previst aprovar inicialment la modificació del text de l'Ordenança municipal de Circulació. Les modificacions concretes es van donar a conèixer a la Comissió Informativa de Via Pública del passat 26 de novembre.

L'ordenança vigent va ser aprovada l'any 1997, i durant aquests 11 anys han esdevingut canvis normatius, socials, mediambientals i de pautes de mobilitat que han fet necessari abordar una revisió del text. En aquest sentit, els objectius de la proposta de modificació de l'Ordenança municipal de Circulació són els següents:

- Modificar diversos aspectes de la regulació respecte la senyalització viària perquè aquesta sigui més entenedora i eficient.

- Les zones de preferència per a vianants es distingiran entre carrers residencials i illes de vianants segons indica el Pla de Mobilitat Urbana. També s'inclou el concepte de zona 30 que indica la velocitat màxima amb la qual es pot circular per determinats vials.

- S'adeqüen diversos articles referits a la parada i estacionament de vehicles.

- La circulació de bicicletes es regula per donar-li el tractament de mode de transport seguint la filosofia del Pla de Mobilitat Urbana. D'aquesta forma, es redacta de nou algun article perquè el transport en bicicleta es faci compatible amb l'ús dels altres modes de transport, ja sigui a peu o amb vehicle, i es potenciï com a mitjà de transport sostenible sense oblidar el tradicions ús com a vehicle esportiu i d'oci.

- Es modifiquen els límits d'emissió sonora dels vehicles, ciclomotors i motocicletes per homologar-los i adequar-los als nivells establerts en els directives vigents de la Unió Europea.

- S'incorpora i regula el transport de mercaderies perilloses, amb l'establiment d'itineraris i condicions per minimitzar els riscos.

- S'actualitza el règim sancionador per adaptar-lo a la realitat orgànica municipal.