Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró adopta noves mesures d'estalvi d'aigua per fer front a la fase d'excepcionalitat 2 de la sequera

Escoltar

Mataró adopta noves mesures d'estalvi d'aigua per fer front a la fase d'excepcionalitat 2 de la sequera

La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i presidenta de l'empresa pública municipal, Aigües de Mataró, SA (AMSA), Quiteria Guirao, ha presentat avui les noves mesures d'estalvi d'aigua que s'aplicaran a Mataró amb motiu de l'activació de l'escenari d'excepcionalitat nivell 2 per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest nivell d'excepcionalitat disposa la prohibició de destinar a determinats usos l'aigua apta per al consum humà.

Les noves mesures es recullen en un decret d'alcaldia i van ser explicades ahir a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.

Antecedents

La disminució de les reserves d'aigua a Catalunya va provocar, la primavera passada, l'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics. Aquestes mesures es van recollir en el Decret 84/2007, de 3 d'abril, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, prorrogat pel Decret 257/2007, de 27 de novembre. Aquesta resolució es va concretar a Mataró amb el Decret d'alcaldia 3571/2007, de 19 d'abril, per tal de garantir el subministrament d'aigua a la població.

Des d'aleshores, la situació de les reserves d'aigua a Catalunya s'ha agreujat i ha determinat l'entrada en situació d'excepcionalitat de nivell 2 que preveu l'esmentat Decret de la Generalitat de Catalunya. L'article 12.4 del document marca les disposicions a adoptar per part de les Corporacions locals i disposa la prohibició de destinar determinats usos de l'aigua potable.

Les mesures a adoptar

Les noves mesures d'estalvi d'aigua es recullen a l'Ajuntament en un nou decret. Es tracta del Decret 1261/2008, de 12 de febrer, que adopta límits en l'abastament d'aigua potable per part de la companyia d'Aigües de Mataró, en l'ús del consum públic de la ciutat i en l'ús dels particulars.

1. Abastament d'aigua potable: habitatges no ocupats i subministraments màxims

AMSA donarà de baixa el subministrament amb aforament als habitatges no ocupats en tots els casos que no es contractin amb comptador. En els habitatges ocupats, el cabal màxim que se subministrarà amb aforament serà de 350 litres per dia i abonat. En els casos de subministrament a llars on es demostri que hi ha més de 3 persones residents empadronades, la quantitat subministrada serà d'un màxim de 111 litres per dia i per persona resident.

2. Consum públic: neteja, reg, fonts i piscines municipals

Els camions cisterna que s'encarreguen de netejar vials i clavegueres ho faran amb aigua de pou no potabilitzada. La càrrega de l'aigua d'aquests pous es farà als punts habilitats per AMSA que són els següents:

  1. Carrer de Manuel Carrasco i Formiguera amb Riera d'Argentona
  2. Via d'Europa amb la Ronda de Mossèn Jacint Verdaguer
  3. Riera de Cirera amb carrer de Fídies
  4. Passeig de Marina amb avinguda d'Ernest Lluch
  5. Carretera de Mata amb riera de Sant Simó
  6. La Riera amb carrer d'Onofre Arnau
  7. Carrer de Salvador Cruixent amb plaça de Francesc Flos i Calçat

El reg de parcs, jardins i zones esportives, actualment connectats a la xarxa d'aigua potable, es reduirà al màxim i es farà en horari nocturn. El límit màxim de consum serà de 450 m³ per hectàrea i mes.

L'ús d'aigua potable per al funcionament de les fonts ornamentals i les dutxes de la platja queda prohibit, de manera que es tancaran totes. Les mesures també afecten com a les fonts públiques per al consum humà que no disposin d'elements automàtics de tancament. També es prohibeix emplenar les piscines municipals (Piscina Municipal i Centre Municipal d'Esports El Sorrall).

3. Particulars: reg de jardins, piscines i neteja de vehicles

La ciutadania té prohibit regar jardins, horts i zones verdes. No es podran regar les zones esportives privades per sobre del límit màxim de 450 m³ per hectàrea i mes. Tampoc es poden regar o fregar vials, carrers i voreres, emplenar piscines o rentar amb mànega tot mena de vehicles amb excepció del rentat efectuat per empreses dedicades a l'activitat de rentat de vehicles.

Mataró, ciutat estalviadora

L'Ajuntament de Mataró i AMSA van aplicar, l'any 2005, mesures d'estalvi davant de la situació de sequera que passava Catalunya. Des d'aleshores, quan es va realitzar una campanya de sensibilització sobre el consum dels recursos hídrics, el consum d'aigua de cada mataroní ha disminuït fins a l'actualitat. L'any 2005, cada mataroní consumia una mitjana de 124 litres cada dia i ara el consum es troba en 109 litres per habitant i dia.

Des de l'Ajuntament de Mataró i AMSA s'han portat a terme, en els darrers anys, diverses accions per minimitzar el consum dels recursos hídrics:

- L'eliminació de la gran majoria dels subministraments amb aforament que és un sistema que no permet estalviar aigua. Actualment resten 400 abonats amb aquest sistema del total dels 55.000 abonats.

- L'aplicació d'un sistema de reg automatitzat, via internet, de les zones verdes.

- L'aprofitament de les aigües de pou, no aptes pel consum humà, pel reg de zones verdes i jardins.

- La millora en el rendiment de la xarxa d'aigua potable amb diverses accions com la renovació de la mateixa, el seguiment acurat de les fuites i la instal·lació de comptadors. El rendiment de la xarxa és actualment d'un 94% respecte el 75% de l'any 1980.