Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inaugura la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta

Escoltar

Mataró inaugura la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta

L'alcalde, Joan Antoni Baron, va inaugurar dissabte la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta. La intervenció ha permès millorar la connexió i l'accessibilitat entre el Centre i l'Havana, i recuperar l'espai públic ampliant voreres i incorporant arbrat.

Les obres han afectat a una superfície total de 4.025 m2. Els carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta s'han pavimentat a un sol nivell, ampliant el recorregut per a vianants des de la plaça de l'Havana fins a la Baixada de les Espenyes.

El carrer de Sant Pelegrí s'ha pavimentat amb peces de pedra artificial de color gris. Pel que fa al carrer de Mitja Galta, la zona central s'ha pavimentat amb llambordes i les laterals amb pedra artificial. Als guals de vehicles s'han utilitzat peces prefabricades de formigó. L'empresa municipal Aigües de Mataró SA. ha dut a terme també la renovació de les xarxes de clavegueram i d'aigua potable. S'han col·locat papereres de fosa i fites per evitar l'aparcament de vehicles.

El carrer de Pascual Madoz s'ha reurbanitzat seguint els mateixos criteris de les actuacions realitzades al carrer de Jordi Joan. S'han ampliat les voreres, s'ha incorporat l'arbrat a un dels costats del carrer i s'han delimitat les zones d'aparcament.

S'han construït passos elevats, al mateix nivell de les voreres, en els encreuaments dels carrers del Prat i de Pascual Madoz amb el carrer de Sant Pelegrí. La reurbanització ha permès suprimir les barreres arquitectòniques a tot l'àmbit.

S'ha renovat i ampliat l'enllumenat públic existent, instal·lant làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que milloren el rendiment econòmic i energètic. Als carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta, els punts de llum s'han col·locat a la façana, mentre que al carrer de Pascual Madoz queden instal·lats sobre columnes de 4 metres d'alçada.

També s'han soterrat els encreuaments aeris de les línies d'enllumenat públic, elèctriques i telefòniques.

Pel que fa a l'arbrat viari, s'han plantat exemplars d'acàcia del Japó (Sophora japonica)i pruneres de fulles vermelles (Prunus pisardi), al carrer de Pascual Madoz i moreres (morus alba) al carrer de Sant Pelegrí.

Actuacions pendents

Les obres realitzades van començar al maig de 2007 i es van finalitzar a l'abril de 2008. La rescissió del contracte amb l'empresa  IOMSA, adjudicatària de les obres que ha executat la major part dels treballs, ha motivat que encara quedin algunes actuacions pendents a l'àmbit que es duran a terme en els propers mesos.

En concret, està previst construir un pas elevat a la cruïlla dels carrers de Sant Pelegrí i Hospital, actuació que no estava projectada inicialment; soterrar els contenidors a la cruïlla dels carrer de Pascual Madoz i de Sant Pelegrí; finalitzar l'arranjament de la plaça dels Corrals i col·locar al paviment dels carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta lletres en relleu de planxa de fosa dúctil que formaran el nom d'aquests vials. L'Ajuntament contractarà aquestes actuacions a una nova empresa.

Les obres realitzades fins el moment, entre l'empresa IOMSA i altres contractacions posteriors, han tingut un cost aproximat de 483.000 euros. L'Ajuntament havia adjudicat en el seu dia el projecte a IOMSA per un import de 505.000 euros.