Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró invertirà en reforma urbana una tercera part dels 21 milions d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local

Escoltar

Mataró invertirà en reforma urbana una tercera part dels 21 milions d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local

La proposta fa introduir canvis al pressupost general que es presenta dilluns a aprovació definitiva

 L'alcalde, Joan Antoni Baron; la regidora de Serveis Centrals, Montse López; la segona tinenta d'alcalde, Quitèria Guirao; i el tercer tinent d'alcalde, Francesc Teixidó, han presentat avui en roda de premsa el llistat d'actuacions que l'Ajuntament té previst presentar a la convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local. La proposta s'ha donat a conèixer aquest matí a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i es presentarà el proper dilluns 22 de desembre al Ple municipal per a la seva aprovació.


 El Reial Decret-Llei 9/2008 de 28 de novembre, de creació del Fons Estatal d'Inversió Local, estableix que l'Ajuntament de Mataró podrà obtenir fins a un import màxim de 21.067.798 euros (IVA inclòs) per finançar obres de nova planificació i execució immediata, que no poden estar previstes al pressupost municipal de 2009. L'objectiu principal és generar llocs de treballs mitjançant l'execució d'obra pública.


Cadascuna de les obres ha de tenir un valor estimat inferior a 5 milions d'euros (sense IVA). A més, el reglament que desenvolupa el Decret-Llei estableix que les obres han d'estar acabades a 31 de desembre de 2009.


El llistat d'actuacions que es presentarà dilluns al Ple municipal per a la seva aprovació inclou 52 obres, que es divideixen segons els conceptes següents:


-Adequació d'equipaments socials: s'hi destinaran 2.553.000 euros. Entre els actuacions previstes destaca la construcció, per import d'1 milió d'euros, d'un equipament públic per a usos socials a sota de la nova pista esportiva contemplada pel Pla especial de millora urbana (PEMU) de la Llàntia; i la construcció d'un equipament públic per a escola d'adults i oficines municipals al carrer de Sant Cugat, als baixos dels habitatges socials que construeix l'Institut Català del Sòl (823.000 euros).


-Millora d'equipaments culturals: s'hi destinaran 1.100.000 euros. L'actuació més important és l'adequació d'una part de l'antiga fàbrica de Can Gassol per a centre municipal de dansa i usos culturals al carrer de Floridablanca, per import de 900.000 euros.


-Millora d'equipaments educatius: s'hi destinaran 2.349.156,97 euros. Destaquen la inversió de 550.000 euros en rehabilitació de fusteria exterior del CEIP Josep Manuel Peramàs i la rehabilitació de la sala d'actes de l'IES Miquel Biada (325.000 euros), entre d'altres.


-Millora d'equipaments esportius: s'hi destinaran 2.310.000 euros. Entre altres obres, està prevista la millora i adequació del Camp Municipal d'hoquei herba per import de 900.000 euros, i la millora i adequació amb la col·locació de gespa als camps de futbol de Cirera i Pla d'en Boet (600.000 i 560.000 euros, respectivament).


-Millora espai públic - accessibilitat: s'hi destinaran 702.000 euros. Destaquen l'eliminació de barreres arquitectòniques a diverses cruïlles, amb 477.000 euros, i la instal·lació de noves plataformes per a Mataró Bus per import de 200.000 euros.


-Millora d'espai públic € reforma urbana: s'hi destinaran 7.078.803,47 euros. Es contemplen 17 actuacions a diferents carrers o espais de la ciutat. Les partides més destacades s'invertiran en millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment reductor de soroll (1.894.991 euros); la millora de la urbanització i la circulació del Camí Ral entre els carrers de la Cooperativa i de la ronda de Barceló (1.300.000 euros) i la millora dels accessos a Can Bruguera, en el tram del camí de Santa Rita-La Cornisa (511.357 euros).


-Millora infraestructura enllumenat i eficiència energètica: s'hi destinaran 965.603,57 euros. Les actuacions proposades són les tasques de col·locació de les òptiques LED's facilitades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per als semàfors que no en tenen (598.799 euros), a més de tres projectes de reforma d'enllumenat.


-Millora infraestructura telecomunicacions: s'hi destinaran 78.752,25 euros a l'estesa de fibra òptica entre el Centre Cívic de Cirera i Aigües de Mataró, SA; i entre l'Edifici de Vidre i Can Xalant.


-Millora infraestructura xarxa abastament d'aigua i clavegueram: s'hi destinaran 468.150 euros. L'obra més destacada és el col·lector dels carrers de Sant Ignasi de Loyola i Magí Raventós.


-Millora mediambiental: s'hi destinaran 275.000 euros a la construcció d'un espai per acollir horts urbans d'ús social a la finca del Bon Recés.


-Millora seguretat viària: s'hi destinaran 694.887,22 euros a renovació de la senyalització viària vertical i horitzontal.


-Rehabilitació patrimonial: s'hi destinaran 2.492.444,20 euros. Les actuacions més importants són la rehabilitació de l'estructura de la fàbrica Cabot i Barba per a usos socials (1.064.369,20 euros); i la rehabilitació estructural de la fàbrica de Can Marfà per a usos culturals (900.000 euros), on es projecta el nou Museu de Mataró. 


Un cop aprovat el llistat d'actuacions per part del Ple municipal, l'Ajuntament té fins al 24 de gener de 2009 per presentar la sol·licitud de subvenció a l'Estat. El Ple de dilluns 22 de desembre també discutirà una proposta que preveu capacitar la Junta de Govern Local a aprovar aquests projectes puntuals. L'objectiu és agilitar la tramitació dels mateixos, ja que en tractar-se de projectes no inclosos al pressupost municipal la seva aprovació correspondria al Ple municipal.


Si l'Estat no aprovés alguna de les obres del llistat elaborat per l'Ajuntament, s'ha previst una llista d'actuacions alternatives que podrien substituir algunes de les contemplades.


Aprovació definitiva del pressupost municipal


El Ple municipal de dilluns 22 aprovarà la proposta de modificació del pressupost general per al 2009, que introdueix canvis respecte als comptes aprovats inicialment el passat 30 d'octubre.


Els canvis del pressupost són produïts, principalment, per:


-La necessitat de destinar recursos per a despeses relacionades amb les obres del Fons Estatal d'Inversió Local que no són subvencionables: el Decret-Llei no preveu finançar la redacció dels projectes, estudis de viabilitat o altres despeses com expropiacions, si són necessàries. Per aquest motiu, s'ha fet una modificació de partides per preveure l'expropiació del vial de Valldeix i dues bosses per a la redacció de projectes d'obres.


-La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les finques expropiades del paratge de Bon Recés, que obliga l'Ajuntament a pagar als antics propietaris 1.291.358,80 euros, en considerar que el preu fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya i aprovat en Junta de Govern al 2005 no va ser l'adequat. Aquesta quantitat s'incorpora ara al pressupost de l'Ajuntament.


-L'extinció amb efectes 31 de desembre de 2008 de l'organisme autònom de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que motiva el traspàs de les aportacions i transferències que s'havien previst per aquest ens a la Fundació Tecnocampus, on s'integrarà amb efectes 1 de gener de 2009.


El pressupost de l'Ajuntament passa dels 126.624.664,62 euros de l'aprovació inicial a 127.916.023,42 euros. La diferència és la incorporació de la compensació als antics propietaris de la finca Bon Recés. L'increment del pressupost de l'Ajuntament respecte al 2008 serà d'un 2,18%.


Pel que fa al pressupost consolidat per a 2009, aquest arribarà finalment a 235.527.172,52 euros. Aquesta xifra és la suma dels pressupostos de despeses de l'Ajuntament, els organismes autònoms, les societats municipals i les entitats públiques empresarials. Representa un increment del 0,55% respecte a l'aprovació inicial del pressupost.


Procés participatiu


Els ciutadans, entitats i grups municipals ha fet un total de 226 al·legacions al Programa d'Actuació Municipal. D'aquestes, 10 s'ha recollit a través de la Bústia ciutadana del web municipal, 47 corresponen a entitats veïnals i consells de participació i 169 són dels grups municipals (104 per part de CiU i 65 per part del PPC). La CUP va presentar 15 al·legacions que no han pogut ser valorades en estar fora de termini.


De les 226 al·legacions, 58 s'han acceptat, 61 s'han acceptat parcialment i 107 s'han rebutjat. Com a resultat, s'han incorporat al PAM 33 noves accions i 10 accions ja incloses han estat modificades.


Les ordenances fiscals també han rebut al·legacions durant el termini d'exposició pública, que no han estat acceptades. Al redactat final s'hi han introduït tres modificacions a proposta dels serveis municipals d'Ingressos i Mobilitat i de l'Institut Municipal Acció Cultural:


-Es modifica el termini per sol·licitar la bonificació de l'impost del valor dels terrenys de naturalesa urbana.


-Es bonificarà, amb quota zero, la taxa per rodatges cinematogràfics per motius de promoció de ciutat.


-Es modifiquen els preus dels títols de Mataró Bus T-10 (7,70 euros) i T-MES (47,90 euros) per equiparar-los als aprovats per l'Autoritat del Transport Metropolità, i a partir del 15 de setembre de 2009 s'expedirà també la T-12 (de 4 a 12 anys) a un preu anual de 35 euros.