Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró utilitza un 20% menys de la capacitat assignada a la planta incineradora per la millora de la recollida selectiva

Escoltar

Mataró utilitza un 20% menys de la capacitat assignada a la planta incineradora per la millora de la recollida selectiva

El volum de residus que la ciutat de Mataró envia anualment al Centre Integral de Valorització dels Residus del Maresme per al seu tractament és prop d'un 20% inferior a la capacitat total que el municipi té assignada.

El Consorci per al Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme, que gestiona el centre de tractament situat a Mataró, atorga a cadascun dels 27 municipis membres una capacitat determinada d'utilització de les instal·lacions. En el cas de l'Ajuntament de Mataró, es poden enviar a incinerar i valoritzar energèticament un màxim de 55.000 tones de residus a l'any (un 32,8% de la capacitat total del centre).

La millora del servei de recollida selectiva de les diferents fraccions que integren la brossa domèstica i comercial que en els darrers anys ha dut a terme l'Ajuntament de Mataró ha fet reduir notablement la quantitat de tones de residus que es deriven al Centre Integral de Valorització. En concret, al 2004 Mataró va portar a tractar a la planta 52.624 tones de rebuig, mentre que al 2007 hi va portar 42.183 tones.

La posada en marxa de la recollida de la fracció orgànica al 2006 ha estat la causa principal d'aquesta reducció. Al 2007, el 36% dels residus de la ciutat es van recollir de manera diferenciada per al seu tractament. D'aquests, 7.016 tones van correspondre a fracció orgànica.

Recuperar part del cànon

L'Ajuntament, amb el vistiplau del Consorci, ha arribat a un acord amb diferents municipis del Maresme que excedeixen la capacitat que tenen assignada al centre de valorització per cedir-los temporalment la part de capacitat de tractament de la planta que Mataró no utilitza.

A canvi, aquests municipis pagaran a Mataró 45,83 euros per tona de residus, que és la quantitat que la ciutat paga al Consorci en concepte de cànon d'amortització per l'ús de la incineradora. Aquesta quantitat és inferior al preu que els municipis que excedeixen la pròpia capacitat d'ús de la planta han de pagar al Consorci com a penalització per les tones que envien de més.

La Junta de Govern Local ha aprovat avui els convenis de col·laboració a subscriure amb els ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Premià de Dalt i Dosrius, que tindran un any de vigència, renovable automàticament. Aquests acords se sumen al conveni signat l'any passat, amb el mateix objectiu, amb la Mancomunitat de l'Alt Maresme. A final d'any, quan es coneguin quines necessitats ha tingut Mataró i el Consorci faci recompte de la quantitat que ha de pagar cada ajuntament, es repartirà entre els municipis que hagin subscrit els convenis la part sobrant de la capacitat de la planta que la ciutat no ha utilitzat.

Es preveu que la cessió del sobrant pugui generar uns ingressos aproximats de 414.000 euros, que l'Ajuntament de Mataró destinarà a finançar el servei de recollida dels residus. Malgrat tot, la totalitat d'ingressos amb els quals es finança el servei (taxa per la recollida de residus a Mataró, devolució del cànon procedent de la recollida selectiva i cessió de la capacitat que no s'utilitza de la incineradora) només cobreix prop del 70% del cost total del mateix.