Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró tanca l'any en positiu per l'augment dels serveis relacionats amb l'habitatge

Escoltar

Prohabitatge Mataró tanca l'any en positiu per l'augment dels serveis relacionats amb l'habitatge

L'entitat municipal Prohabitatge Mataró, SA, va presentar ahir a la Junta General d'accionistes els seus comptes corresponents a l'exercici 2007. Per segona vegada des de la seva creació, Prohabitatge Mataró ha tancat l'any sense dèficit, amb un resultat positiu de 66.488 €.

L'exercici 2006 va ser el primer en el qual l'entitat municipal va tancar en positiu, amb un resultat de 7.473 €. L'any que ara es presenta suposa un augment dels beneficis fins als 66.488 euros, degut bàsicament a l'augment dels serveis prestats a l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) sobre el seu parc d'habitatges.

Prohabitatge Mataró centralitza a Mataró tots els serveis relacionats amb l'habitatge, majoritàriament gratuïts. Arran dels convenis signats, des de l'any 2005, amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, s'amplia el ventall de serveis relacionats amb l'habitatge que ofereix Prohabitatge Mataró i, en conseqüència, el seu volum d'ingressos.

En aquest sentit Prohabitatge Mataró s'ocupa, a més de la gestió del parc d'habitatges de PUMSA, de la sol·licitud i tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació; estudis gratuïts de l'estat de l'edifici i de l'habitatge; tramitació de cèdules d'habitabilitat; instal·lació d'ascensors; promoció d'habitatges assequibles de venda i de lloguer; borsa de lloguer i finançament de reformes, entre d'altres serveis.

Més ingressos, menys endeutament financer

Prohabitatge Mataró ha augmentat els seus ingressos l'any 2007 respecte l'anterior. Així, l'empresa municipal ha tancat l'exercici amb una xifra d'ingressos de 751.925 euros (624.760 euros l'any 2006). El 44% d'aquests ingressos provenen de la Generalitat de Catalunya, per subvencions i per prestacions de serveis en la tramitació i renovació d'ajuts al lloguer i en la signatura de contractes; i el 43% provenen de PUMSA, per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d'habitatges. El 12% restant d'ingressos prové del lloguer d'habitatges.

L'endeutament financer al tancament de l'exercici 2007 és de 244.643 euros (295.520 euros l'any 2006), destinat al finançament de les obres de rehabilitació dels 17 habitatges rebuts en usdefruit de l'Ajuntament de Mataró al carrer de Pasqual Madoz.

Serveis gratuïts relacionats amb l'habitatge

Prohabitatge Mataró ha renovat el 2007 el conveni signat el juliol de 2005 amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per crear l'Oficina local de l'habitatge. Durant l'exercici, l'entitat municipal ha tramitat 64 ajuts per a rehabilitació; 85 cèdules d'habitabilitat, tant d'habitatge nou com usat; 79 Tests d'Edificis (TEDI); 23 Informes Internes d'Idoneïtat; i 14 subvencions per a la instal·lació d'ascensors, de les quals s'han beneficiat un total de 172 famílies que ja tenen instal·lat l'ascensor al seu edifici.

La subvenció rebuda pel finançament de l'Oficina local de l'habitatge ha estat de 34.306 euros (31.738 euros al 2006).

Borses de lloguer

Al 2007, Prohabitatge Mataró ha prorrogat el conveni signat l'any 2005 amb la Secretaria General de Joventut que va permetre la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a finalitat fer de mitjancer entre propietaris i joves d'entre 18 i 35 anys, oferint garanties als propietaris i un preu per sota de mercat als joves. L'aportació de la Generalitat va en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats, a més d'una subvenció anual pel finançament de la Borsa que, en l'exercici que ara es tanca, ha estat de 30.000 euros.

També al 2007, s'ha renovat un conveni amb ADIGSA, la Direcció General de l'Habitatge i la Secretaria General de Joventut, per a la posada en marxa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, amb la finalitat d'aconseguir habitatge a aquells col·lectius susceptibles d'exclusió social, mitjançant ajuts al lloguer i la intermediació amb propietaris. L'aportació de la Generalitat està també en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats.

Procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, al 2007 s'han signat 37 nous contractes d'arrendament, mentre que s'han tramitat 922 ajuts al lloguer. A més, s'han aconseguit un total de 25 nous pisos per a incorporar-los a les Borses d'Habitatges esmentades anteriorment.

Una altra mesura per a ampliar l'oferta de pisos de lloguer és la cessió d'habitatges buits a Prohabitatge Mataró per part dels seus propietaris per un període de sis anys. L'entitat municipal s'encarrega de rehabilitar i llogar els habitatges mitjançant les Borses. També es tramiten ajuts pels propietaris, de fins a 6.000 euros, per a adequar els habitatges i incloure'ls a les Borses de Lloguer.

Gestió d'habitatge

Prohabitatge Mataró ha gestionat, durant el 2007, el següent parc d'habitatges de PUMSA:

· 125 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA), més els 17 rebuts en usdefruit de l'Ajuntament, repartits entre 13 edificis.

· Les vendes i/o permutes de 8 habitatges.

· Les obres de 5 promocions d'edificis de PUMSA, amb un total de 116 habitatges (74 dels quals són de protecció oficial).

D'altra banda, el personal d'atenció al públic ha atès un total de 7.979 visites, més altres 7.080 consultes telefòniques.

Finalment, cal destacar que PUMSA ha delegat en Prohabitatge Mataró la gestió de l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges usats per a destinar-los al lloguer protegit. La inversió prevista en 10 anys per part de PUMSA és d'uns recursos propis de 15,5 milions d'euros.

El president de Prohabitatge, Francesc Teixidó.