Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA comença la construcció de la passarel·la de vianants de la plaça de la Muralla

Escoltar

PUMSA comença la construcció de la passarel·la de vianants de la plaça de la Muralla

L'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha iniciat aquesta setmana les obres de construcció de la passarel·la de vianants que connectarà la plaça de la Muralla amb la plaça de Can Xammar i la Baixada de les Escaletes. Mentre durin els treballs, l'accés a la plaça de la Muralla es farà mitjançant una rampa provisional.

L'empresa adjudicatària del concurs que va convocar PUMSA el passat mes d'abril ha estat Servicios y Obras Barcelona, SL, amb un pressupost de 463.854 euros, IVA inclòs. Les obres finalitzaran el desembre de 2008.

A més de crear la nova passarel·la de la plaça de la Muralla, l'adjudicatària s'encarregarà de crear un mur de separació entre la nova passarel·la i les propietats veïnes i d'urbanitzar la zona afectada per les obres d'instal·lació de la rampa. També instal·larà una rampa provisional que permetrà l'accés a la plaça mentre durin les obres.

Característiques de la nova passarel·la

La nova passarel·la de la plaça de la Muralla tindrà 2,70 m d'amplada i 43 m de longitud, i no superarà el 10% de pendent. La rampa, de fusta antilliscant, serà adaptada, de manera que l'accés es farà a peu pla per tots dos extrems de la passarel·la. A més, hi haurà quatre replans de descans al llarg de la mateixa per fer més còmoda la circulació dels vianants.

Serà una construcció singular amb estructura metàl·lica, per a la creació de la qual s'utilitzaran 41.000 kg d'acer. El seu disseny ha tingut en compte la visibilitat de la part de la muralla del segle XVI, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que es troba a la plaça de la Muralla. Així, els pilars de la passarel·la s'ubicaran de manera que no impedeixin la seva visió, i les baranes de la rampa seran metàl·liques amb vidre transparent, material que també contribuirà a la seva visibilitat.

Aquest nou element arquitectònic substituirà l'existent, que es va instal·lar de forma provisional l'any 2005, durant les obres d'urbanització de la plaça de la Muralla. En aquell moment, no es va poder construir una rampa definitiva per manca de disponibilitat del sòl privat afectat.

Rampa provisional

Mentre durin les obres de construcció de la passarel·la definitiva de la plaça de la Muralla, es crearà una rampa provisional que connectarà la plaça de la Muralla amb la plaça de Can Xammar.

Aquesta rampa s'ubicarà davant de la muralla, i serà de característiques similars a la passarel·la provisional existent actualment.

Feines complementàries

El projecte també contempla la urbanització completa de l'espai que queda sota la passarel·la, que serà transitable quan es facin visites de la muralla. La superfície total a urbanitzar és de 320 m2. Així, es netejarà la zona, que actualment està coberta de vegetació, i es pavimentarà donant continuïtat a la plaça de la Muralla. A més, es crearà la xarxa de recollida d'aigües pluvials i d'enllumenat públic, que es connectaran a les xarxes de serveis que ja existeixen a la plaça.

També es construirà un mur de formigó que donarà uniformitat a l'espai, i que crearà una separació entre la passarel·la i les propietats veïnes del Camí Ral, entre els números 270 i 284. PUMSA ha pactat amb els propietaris d'aquestes finques la compra de part del sòl privat afectat amb l'objectiu d'alliberar espai per a la construcció de la passarel·la definitiva.

Transformació de Can Xammar

La construcció de la passarel·la de vianants de la plaça de la Muralla està inclosa dins del Projecte d'urbanització de l'espai públic resultant de les edificacions del Camí Ral 254-266, que es va aprovar el juny de 2004. Alhora, aquest projecte forma part del conjunt d'actuacions que l'Ajuntament i PUMSA estan realitzant per transformar el sector de Can Xammar.

Aquest espai es troba al cor del nucli històric de Mataró. La primera actuació que va fer-se va ser a la plaça de Can Xammar i la reurbanització dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor i Baixada de les Espenyes, unes obres que van inaugurar-se el juliol del 2003 i que van servir per posar en relleu les restes arqueològiques trobades a la zona. També s'ha creat un aparcament subterrani i s'han construït diverses promocions d'habitatges i locals comercials, així com les obres de consolidació de la muralla del segle XVI.