Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA invertirà en l'ampliació del Tub Verd de Mataró

Escoltar

PUMSA invertirà en l'ampliació del Tub Verd de Mataró

El Consell d'Administració de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), reunit el passat 30 de setembre, va aprovar l'aportació de capital a la societat Mataró Energia Sostenible, SA (MES, SA) per a l'ampliació del Tub Verd, la xarxa de distribució de calor, fins al Front de Mar.

La inversió per part de PUMSA serà d'1.170.000 euros, dels quals un 25% s'aportaran a finals de 2008, i el 75% restant al llarg del 2009.

Amb aquesta aportació i la resta de fons propis de MESSA, es preveu ampliar el Tub Verd perquè arribi al Front de Mar. D'aquesta manera, els edificis d'habitatges i terciaris que PUMSA promou a la façana marítima de la ciutat podran connectar-se a la xarxa i aprofitar l'energia per a la producció d'aigua calenta i la climatització dels edificis.

Així, a més de la racionalitat en el consum energètic i evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els edificis connectats al Tub Verd podran augmentar la seva qualificació en l'obligat certificat d'eficiència energètica, i complir amb l'ordenança municipal sobre sistemes de captació d'energia solar de forma més econòmica.

Les obres d'ampliació del Tub Verd cap al Front de Mar es preveuen iniciar a principis de 2009.

El Tub Verd

El Tub Verd, la xarxa de distribució de calor, és un projecte d'energia renovable pioner a Catalunya, però habitual a diversos països europeus. Tal i com està passant en els projectes més avançats que s'han dut a terme, la xarxa de Mataró es pot utilitzar tant per generar calor com fred. El Tub Verd és una de les accions que es contemplaven a l'Agenda 21 de la ciutat.

Aquest sistema d'eficiència energètica aprofita l'excedent de l'escalfor que serveix per assecar els fangs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i també l'energia tèrmica del biogàs procedent de la digestió anaeròbica. En un futur, es recuperarà energia residual del Centre de Revalorització de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

Actualment, el Tub Verd té 13,4 quilòmetres de canonades i dóna servei al complex esportiu El Sorrall, al CEIP Camí del Cros, l'Escola d'Educació Especial Les Aigües, la Piscina Municipal, l'Hospital de Mataró, l'IES Alexandre Satorras, el Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca, l'Escola Bressol Elna i el CEIP Antonio Machado.

De cara al 2009, es preveu connectar al Tub Verd el CEIP Maria Mercè Marçal i el poliesportiu del carrer d'Euskadi.

Està previst que la xarxa arribi també al Rengle, moment en què tindrà 16,5 quilòmetres, aproximadament. En aquest sector, s'estima que donarà servei al parc tecnològic TecnoCampusMataró, als edificis terciaris i a totes aquelles promocions d'habitatges que es vulguin connectar al Tub Verd. 

Quan tot el sistema estigui en servei €actualment funciona un 20%-, subministrarà 17.000 MWh a l'any de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària, i 25.000 MWh de fred per a climatització. Això significarà un estalvi de 42.000 MWh d'energia convencional no renovable i evitarà unes emissions a l'atmosfera de 16.800 tones de CO2 a l'any.