Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l'exercici 2007 amb uns fons propis de 23,8 milions d'euros

Escoltar

PUMSA tanca l'exercici 2007 amb uns fons propis de 23,8 milions d'euros

L'entitat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va exposar ahir a la Junta General d'Accionistes els resultats de l'exercici 2007. PUMSA ha tancat l'any en positiu amb un benefici de 13.437 euros, xifra que s'ha reduït respecte el 2006 degut a la forta inversió en diferents projectes a la ciutat.

PUMSA és l'empresa municipal que, des de fa 17 anys, treballa per a configurar un nou model de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Les seves actuacions venen determinades pel desenvolupament de plans urbanístics, i pels objectius de desenvolupament econòmic i social impulsats per l'Ajuntament de Mataró, i per part de les iniciatives i demandes ciutadanes.

A més de les actuacions relatives a la urbanització i reurbanització de determinades zones de la ciutat, PUMSA promou la construcció d'habitatges de protecció oficial amb la finalitat de fer més assequible l'accés a l'habitatge; impulsa la construcció d'edificis d'oficines i de naus industrials per augmentar la competitivitat de les empreses de Mataró i alhora facilitar el trasllat d'empreses ubicades a zones residencials de la ciutat; i promou la construcció d'aparcaments que contribueixen a millorar la mobilitat de la ciutat.

D'altra banda, la societat municipal du a terme tres línies més d'actuació: la recuperació del patrimoni històric i arqueològic de Mataró, la promoció de la construcció amb criteris sostenibles i la constitució i ampliació del Patrimoni Municipal de sòl i d'habitatge.

Resultats del 2007

Els beneficis de PUMSA, de 13.437 euros, s'han reduït respecte l'any 2006 (1,7 milions d'euros) degut a la forta inversió realitzada.

Quant a la xifra de negocis, aquesta s'ha situat en 10,7 milions d'euros (enfront els 12,3 milions del 2006), i s'ha assolit en un 28% per la venda d'habitatges; en un 21% per la venda de locals comercials; en un 19% per la venda de terrenys; en un 16% per l'arrendament d'immobles; en un 8% per la venda de naus industrials i aparcaments; i en un 8% restant per altres conceptes relacionats amb l'activitat de PUMSA.

Al 2007, s'ha dut a terme una ampliació de capital no dinerària per import de 2,9 milions d'euros, amb la qual cosa els fons propis de PUMSA se situen en 23,8 milions d'euros.

Ingressos i endeutament financer

Els ingressos per lloguers corresponen als 125 habitatges propietat de PUMSA (113 de protecció oficial), al Centre de serveis logístics de Mataró, a l'edifici de Vidre i a les Cotxeres municipals, entre d'altres. A 31 de desembre de 2007, el patrimoni en arrendament s'eleva a la xifra de 30,5 milions d'euros.

Pel que fa a l'endeutament financer net, al tancament de l'exercici 2007 se situa en 55,3 milions d'euros, davant dels 32,1 milions a l'any anterior. Això és degut a la forta inversió que s'està duent a terme per a facilitar el desenvolupament de diferents sectors de planejament urbanístic, així com per a finançar els nous projectes que s'estan duent a terme, essencials per assolir els objectius de PUMSA i promoure la transformació de la ciutat.

Inversions en projectes

Durant l'exercici del 2007, les incorporacions a l'immobilitzat han estat d'1,1 milions d'euros per les obres d'adequació de les oficines de l'edifici de Vallveric, que han permès poder constituir la primera versió del TecnoCampusMataró. Actualment aquestes oficines, acullen un total d'11 empreses de base tecnològica, així com les seus de la Fundació Tecnocampus i la Fundació TicSalut.

Al tancament de 2007, PUMSA tenia en curs de construcció cinc promocions d'habitatges de protecció oficial, que suposaran un total de 116 nous habitatges per a diferents col·lectius; les obres de condicionament d'un local a la Baixada de Les Escaletes per a cedir-lo, en lloguer, a l'Agrupació Científico-Excursionista; i l'edifici seu de la colla castellera Capgrossos, amb una superfície total construïda de 1.040 m2, el qual s'ha inaugurat el febrer de 2008.

D'altra banda, la inversió acumulada en diferents promocions d'habitatges i altres edificis €en construcció i ja acabats-, així com en terrenys i solars, i que romanen en existències, és de 68,1 milions d'euros (43,7 milions d'euros al 2006). Addicionalment, s'ha d'afegir les urbanitzacions en curs, per import de 28,6 milions d'euros (25,7 milions al 2006).

TecnoCampusMataró i El Corte Inglés

La primera pedra del parc tecnològic es va col·locar el febrer de 2007. Les feines que s'han fet des de llavors han consistit en preparar els terrenys i el tancament del solar, així com la redacció i aprovació dels corresponents projectes. El gener de 2008, es va iniciar el moviment de terres, fonaments i estructura de la seu de TecnoCampusMataró, amb un termini d'execució d'entre 11 i 14 mesos. El parc tecnològic, amb una superfície construïda d'uns 47.000 m2i un pressupost de més de 60 milions d'euros, es constituirà com un nou espai físic comú per a universitats, emprenedors i empreses, contribuint al desenvolupament econòmic i social del territori.

Al març de 2007, es va adjudicar a El Corte Inglés, SA, el concurs públic per a la selecció d'un operador comercial a implantar-se a la parcel·la VI resultant del projecte de reparcel·lació de la ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, de 9.629 m2i una edificabilitat de 26.576 m2. PUMSA serà el promotor del trasllat de l'antiga fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt i responsable de l'execució del projecte.

Patrimoni arquitectònic i arqueològic

Pel que fa a la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, PUMSA dota anualment una provisió de fons per a fer front a aquestes inversions. Al 2007, s'han dut a terme els treballs de rehabilitació de la façana de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, i l'any anterior els treballs de restauració i millora de la capella, amb una cost total d'uns 195.000 euros. Al gener de 2008, PUMSA va finalitzar la rehabilitació de l'edifici del Cafè de Mar. Altres actuacions que s'estan duent a terme són la rehabilitació integral de la Nau Gaudí i la rehabilitació de la xemeneia de l'antiga fàbrica Minguell.

Quant a intervencions arqueològiques, PUMSA realitza estudis arqueològics del subsòl en totes les seves actuacions. Un dels exemples més rellevants el trobem al sector de Can Xammar, on la inversió en treballs arqueològics i complementaris en aquest sector ha estat d'uns 300.000 mil euros.

Creació de 144 habitatges

Finalment, un dels objectius clau de PUMSA és la creació d'habitatges de protecció oficial per facilitar l'accés a l'habitatge a tots els sectors de la població.

En aquesta línia, i a banda de l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges que s'ha posat en marxa, i a la que es destinaran uns recursos propis de 15,5 milions d'euros en 10 anys, PUMSA inicia al 2008 la promoció de 144 nous habitatges (el 80% de protecció oficial), repartits en 8 promocions.

A la fotografia, el president de PUMSA, Ramon Bassas.