Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer de Massevà estrena nou paviment a un sol nivell

Escoltar

El carrer de Massevà estrena nou paviment a un sol nivell

El Servei d’Obres ha finalitzat els treballs de reurbanització

L’Ajuntament ha finalitzat les obres de reurbanització del carrer de Massevà, situat entre la Riera i el carrer de Guifré el Pelós i paral·lel a la Muralla de la Presó. El carrer s’ha pavimentat a un sol nivell donant prioritat a l’espai destinat als vianants, tal com s’ha fet amb altres carrers del Centre.


L’alcalde, Joan Antoni Baron, ha presidit aquest matí la visita oficial al carrer amb motiu de la finalització de les obres, que van començar a principis d’octubre.

 

L’actuació ha afectat a 970 m², tota la superfície del carrer i de les connexions d’aquest amb La Riera, el Caminet de les Vinyes i el carrer de Guifré el Pelós.

 

La calçada s’ha diferenciat de les voreres mitjançant els materials de construcció allà on l’amplada del carrer ho ha permès. Així, al tram del carrer de Massevà entre el carrer de Guifré el Pelós i el Caminet de les Vinyes les voreres tenen una amplada variable, de 0,80 a 1,20 metres, i s’han pavimentat amb lloses de pedra artificial; mentre que la calçada té 3 metres d’ample i s’ha construït amb llamborda de formigó. El tram del carrer entre La Riera i el Caminet de les Vinyes, més estret, s’ha pavimentat tot amb llamborda de formigó.

 

La cruïlla amb el Caminet de les Vinyers també s’ha pavimentat a un sol nivell per a reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen. Les voreres de connexió amb el Caminet de les Vinyes s’han pavimentat amb panot de morter de ciment.

 

S’ha format el nom del carrer amb la col·locació al paviment de lletres de planxa de fosa dúctil, igual que a d’altres carrers del Centre. També s’han col·locat papereres.

 

 

Renovació dels serveis

 

El projecte ha inclòs la renovació de la xarxa de clavegueram, a càrrec de l’empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA). S’ha substituït els trams de col·lector que ha estat necessari, s’han realitzat nous pous de registre i anul·lat els antics, s’han construït nous embornals sifònics i renovat les escomeses. AMSA també ha substituït les baixants dels edificis i claveguerons d’aigües fecals obsolets.

 

S’han soterrat els encreuaments als carrers de les línies de telefonia, i s’està treballant en el soterrament i grapat a les façanes dels edificis de les línies elèctriques.

 

Pel que fa a l’enllumenat públic, s’han substituït els punts actuals, ubicats sobre les façanes, per nous punts de llum instal·lats sobre suport de braç mural de tub d’acer galvanitzat fixat a la façana. Els punts de llum han quedat ubicats, igual que abans, a un únic costat del carrer. Les làmpades instal·lades són de vapor de sodi de 100 W, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer. 

 

L’empresa Vialitat i Serveis SL ha executat els treballs d’urbanització, amb un pressupost de 133.717 €. D’altra banda, la inversió feta per AMSA per a la renovació del clavegueram ha estat de 146.899 €.