Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell de Ciutat debat sobre la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària

Escoltar

El Consell de Ciutat debat sobre la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària

L’Ajuntament farà al·legacions per minvar les afectacions a les Cinc Sènies

El Consell de Ciutat celebra avui a les 19.00 hores al Centre Cívic Pla d’en Boet (Juan Sebastián Elcano, 6)una reunió extraordinària oberta també als representants dels diferents consells territorials de participació per debatre sobre la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària. En concret, durant la sessió es donarà a conèixer el resultat dels estudis fets per analitzar el Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl de la línia orbital ferroviària, així com la proposta inicial d’al·legacions que l’Ajuntament preveu presentar.

 

La Generalitat de Catalunya va aprovar inicialment el 17 de desembre de 2008 el Pla director urbanístic per a la reserva de sòl, i va obrir un termini d’exposició pública perquè particulars, entitats i ajuntaments presentessin les seves al·legacions.

 

En el tram de Mataró, el Pla aprovat preveu que la nova línia consti de 4 estacions a banda de l’actual. La proposta de traçat de la Generalitat entra en túnel soterrat des d’Argentona creuant la riera a l’alçada del Sorrall; transcorre per l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, on hi hauria la primera estació; gira cap al Parc Central on quedaria ubicada la segona estació; segueix cap a la ronda Alfons X, gira per la carretera de Mata i situa la tercera estació i l’àrea de tallers de reparació i manteniment després de creuar la riera de Sant Simó. Després, la línia vorejaria el turó d’Onofre Arnau i giraria, amb la possibilitat de connectar a cel obert amb la línia de rodalies de la costa amb doble enllaç en les dues direccions.

 

Un segon enllaç amb la línia de rodalies es podria produir al Rengle. Es tornaria a soterrar el traçat passada la riera d’Argentona, girant a l’alçada del TecnoCampus Mataró-Maresme cap a la Porta Laietana i situant la quarta estació a l’alçada de l’edifici de Vidre.

 

Procés participatiu

 

L’Ajuntament ha informat sobre el Pla director als diferents consells de participació territorials, al Consell Assessor Urbanístic de Mataró i a la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola “Cinc Sènies-Valldeix”. A més, s’han celebrat reunions sectorials amb entitats i també amb els ajuntaments de l’entorn proper a Mataró.

 

Paral·lelament, per encàrrec de l’empresa municipal d’urbanisme, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), l’agència Barcelona Regional ha fet un estudi tècnic sobre la proposta de sòls plantejada en el tram de Mataró. El resultat de l’estudi i les propostes recollides a les diferents reunions han permès a l’Ajuntament elaborar una proposta inicial d’al·legacions que és completarà en les properes setmanes, i que conté les següents reclamacions:

 

- En relació amb els enllaços amb la línia C-1 de rodalies: la línia orbital ha d’incorporar els dos enllaços possibles amb la línia de la costa, perquè si les dues línies no es connecten no hi haurà una millora real dels serveis ferroviaris. A més, el futur “cap de línia” dels serveis de la línia orbital i de la línia de rodalies ha de ser la futura estació de Rocafonda. Per últim, la línia orbital pot fer funcions de ronda i, per tant, la línia de la costa no es imprescindible a la façana marítima de Mataró i, en cas de mantenir-se, s’hauria de soterrar.

 

- En relació al traçat i afectacions a les Cinc Sènies: l’estació de Rocafonda ha d’estar situada dins de la trama urbana, i no a l’altra banda de la riera de Sant Simó. Els tallers de manteniment s’han de desplaçar cap a ponent, paral·lels a la carretera de Mata, per no afectar la mina d’aigua de les Cinc Sènies. El tram de línia al seu pas per les Cinc Sènies s’ha de fer amb tuneladora, igual que a la trama urbana, i desplaçant el seu traçat per afectar el mínim al sòl agrícola. Caldrà fer els estudis necessaris per garantir la mínima afectació a l’aqüífer de les Cinc Sènies.

 

- En relació a l’estació del Parc Central: caldrà desplaçar l’estació cap a ponent i rectificar la seva alineació per no afectar el pàrquing ni l’illa del Camp Municipal d’Esports.

 

- En relació al traçat des de la riera d’Argentona: no és acceptable el nou traçat proposat per l’Ajuntament d’Argentona, perquè afecta greument l’àmbit del Sorrall.

 

Per últim, l’Ajuntament també preveu presentar un seguit d’al·legacions en relació al règim urbanístic de les afectacions.

 

A partir de que la Generalitat els comuniqui quines són les al·legacions que han presentat les entitats i particulars, els ajuntaments disposaran encara d’un mes per presentar les seves al·legacions respecte al document de reserva de sòl. Fins llavors, l’Ajuntament continuarà treballant el document d’al·legacions definitiu. D’aquesta manera, les propostes que es derivin de la reunió del Consell de Ciutat també hi podran ser incorporades.