Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori acorda crear un fons local anticrisi

Escoltar

El consistori acorda crear un fons local anticrisi

El Ple de maig va aprovar la proposta de resolució de creació d’un fons local anticrisi presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i ERC. Hi van votar a favor els grups municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC i s’hi van abstenir els grups municipals del CiU, PPC i la CUP.


 

La proposta íntegra és la següent:

 

“La crisi econòmica per la qual travessa el nostre país està afectant de manera important les economies locals, tant pel que fa als comptes públics municipals, com a les dades d’activitat i de mercat de treball. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen una major atenció per part dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. Els governs locals han de respondre a unes majors necessitats de la ciutadania en el terreny de la protecció social i de l'ocupació, condicionant directament les finances dels ajuntaments.

 

En aquest sentit pren més força les demandes fetes per les entitats municipalistes catalanes i espanyola, d’un finançament local que aporti els recursos suficients als ajuntaments per garantir el compliment del marc competencial real que en tenen. Unes demandes compartides també pel Govern de la Generalitat i que van quedar reflectides en els compromisos que es van prendre en el debat de política general al setembre passat.

 

Atès que l'actual situació de crisi econòmica provoca una major implicació dels ajuntaments tant en les polítiques socials de proximitat com en les d’ocupació. En conseqüència, han de destinar més recursos econòmics dels que en disposen de cara a donar respostes urgents que permetin generar ocupació de manera intensiva i dirigides a les persones amb major risc social.

 

Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col·lectius que estan rebent més directament l’impacte d’aquesta crisi per no deixar d’avançar en les polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.

 

Atès que la iniciativa del Fons Estatal d’Inversió Local està representant una injecció per a l’activitat econòmica i l’ocupació dels municipis, però constatem que no soluciona els problemes estructurals en matèria de finançament dels ajuntaments ara agreujada per una generalitzada i important caiguda dels ingressos de l'activitat econòmica i l’obra privada. Fet que se suma a la poca capacitat d’endeutament que ens permet la legislació vigent.

 

Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i ERC proposem al Ple municipal l’adopció dels següents,

 

ACORDS

 

PRIMER: Instar al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a sufragar la despesa corrent dels ajuntaments que atengui els efectes socials de la profunda crisi econòmica, coparticipat pels governs de les comunitats autònomes i els ajuntaments.

 

SEGON: Instar a desplegar, en el projecte de llei de finances locals, les disposicions dels articles 218.2 i 219.2 de l’Estatut.

 

TERCER: Traslladarar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats i Diputades, als Grups Parlamentaris del Congrés, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques”.