Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt es durà a terme durant el 2009

Escoltar

El desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt es durà a terme durant el 2009

El regidor d’Urbanisme i president de Promocions Urbanístiques Municipals, SA (PUMSA), Ramon Bassas, ha presentat avui en roda de premsa el projecte de desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de l’edifici, edicles i xemeneia de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt. El projecte es va presentar ahir al matí a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i, a la tarda, el Consell d’Administració de PUMSA va aprovar el plec de condicions que ha de regir el concurs per l’adjudicació dels treballs.


 

Està previst que el projecte es presenti dijous 29 de gener a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació inicial. D’altra banda, entre l’aprovació inicial i definitiva del projecte, el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró emetrà el seu dictamen, de caràcter preceptiu i no vinculant, sobre el mateix.

 

El concurs, que està previst que es publiqui el proper mes de febrer, té un pressupost de licitació d’1.575.000, IVA exclòs, una superfície d’actuació de 1.106,07 m2 i un termini d’execució de les obres de 6 mesos.

 

 

Antecedents

 

L’aprovació d’aquest concurs és el resultat de l’estudi presentat per PUMSA l’octubre de 2007 que valorava la possibilitat de traslladar la nau de Can Fàbregas i de Caralt a un entorn proper per donar solució a la petició de conservar la nau catalogada.

 

Posteriorment, PUMSA va encarregar a l’arquitecte Josep Maria Puig Boltà, redactar l’estudi tècnic per procedir al trasllat de la nau i la resta d’elements catalogats a l’altra banda del carrer de Miquel Biada, a la cantonada amb el carrer de Tetuán.

 

 

Síntesis de la intervenció del projecte

 

Els treballs realitzats fins ara a la fàbrica i els que proposa el projecte d’intervenció són els següents:

 

-        S’ha fet una anàlisi exhaustiva de totes les parts de l’edifici, que ha permès seleccionar els elements que no són originals, per tal d’eliminar-los, a fi i efecte de separar-los del originals.

 

-        S’han dut a terme treballs de cates i repicats de parets i sostres que han deixat al descobert elements arquitectònics amagats que ajuden a explicar com era l’edifici en els seus orígens i les transformacions que ha patit al llarg del temps.

 

-        Cal retornar els edificis al seu estat original tapiant les obertures afegides, la qual cosa beneficiarà la seva estabilitat cara al desmuntatge, trasllat i posterior muntatge, tot recuperant la matriu original.

 

-        L’estat actual de parets i sostres té una capacitat portant limitada, insuficient per garantir la seguretat de l’estructura per un nou ús. La solució adoptada per millorar la capacitat portant de l’edifici existent consisteix en una nova estructura metàl·lica amagada, que es col·locarà abans del desmuntatge.

 

-        Els edificis s’han de traslladar en porcions fragmentades d’entre 2,80m i 3,20m, d’alçada i un promig de 9 metres de llargada, amb un pes aproximat de 15 tones. El transport de cada porció es farà mitjançant una perfileria metàl·lica introduïda, creant-ne una gàbia per a cada porció.

 

-        L’emmagatzematge i custòdia de les peces es farà en un solar municipal del veïnat de Valldeix fins que es procedeixi al muntatge en la seva futura ubicació.

 

 

Terminis i calendari

 

Un cop aprovat inicialment per part de la Junta de Govern, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa especialitzada. Es preveu que al proper mes de maig s’iniciïn els treballs de desmuntatge i emmagatzematge de la nau, en un termini de 6 mesos.