Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment la nova ordenació de l’àmbit de la depuradora i la planta de tractament de la brossa

Escoltar

El Ple aprova provisionalment la nova ordenació de l’àmbit de la depuradora i la planta de tractament de la brossa

El nou edifici per a les instal·lacions del Tub Verd es construirà a tocar de l’N-II

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment dijous passat, 5 de febrer, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) que afecta l’àmbit on hi ha el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró (EDAR). Els dos equipaments ocupen un terreny gairebé triangular situat entre la riera d’Argentona, la carretera N-II i els carrers de la Cosidora i la Teixidora. La modificació del PGOM afecta un espai de 52.286 m².


Els objectius de la modificació urbanística són molt concisos i consisteixen en adaptar el planejament actual de l’àmbit a qualificacions urbanístiques que permetin actualitzar els serveis i instal·lacions que tenen cabuda en aquests terrenys.

 

En concret, el nou planejament s’adaptarà, d’una banda, a la transformació que està en marxa del Centre Integral de Valorització de Residus per la incorporació de millores en la gestió del procés de destriament i reciclatge; i de l’altra a la millora i condicionament de les instal·lacions de la xarxa del Tub Verd, amb la construcció d’un nou edifici.  

 

El document de modificació va ser aprovat inicialment pel Ple el 5 de juny de 2008. Durant el període d’informació pública es van presentar dues al·legacions que han estat degudament respostes i una d’elles s’ha acceptat. També s’han rebut els informes favorables de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Foment. D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès dos informes en sentit favorable, però als quals prescriu determinades esmenes.

 

Amb motiu d’aquestes prescripcions, s’han introduït alguns canvis en el document de modificació respecte a l’aprovació inicial, que consisteixen principalment en el desplaçament de les instal·lacions del Tub Verd des del carrer de la Teixidora a l’N-II, al sud-est de l’àmbit de la depuradora. Per poder accedir a aquestes instal·lacions caldrà fer un vial lateral a l’N-II. Les futures instal·lacions del Tub Verd ocuparan una zona de 1.944 m².

 

La nova ordenació urbanística ofereix l’oportunitat de completar correctament la urbanització dels espais lliures, creant una pantalla arbrada paisatgística en contacte amb els vials de l’entorn (carretera N-II i carrer de la Teixidora), i condicionar el marge esquerra de la riera d’Argentona des de l’N-II fins al Camí del Mig. D’aquesta manera es reduirà l’impacte visual de les instal·lacions.

 

El 100% del sòl de l’àmbit modificat és per utilitat pública. El nou planejament manté la superfície per espais lliures i redueix en 1.194 m² el sòl per a vials. La superfície ocupada pel Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme augmenta en 1.993 m², mentre que l’àmbit de la depuradora disminueix en 1.388 m².

 

 

Tramitació pendent

 

Donat que els canvis introduïts en l’aprovació provisional no són substancials, no cal tornar a sotmetre el document a període d’exposició pública. Abans de l’entrada en vigor d’aquesta modificació puntual del PGOM, el document s’haurà d’aprovar definitivament, tràmit que correspon a la Generalitat de Catalunya.