Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones

Escoltar

El Ple aprova una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones

El Ple municipal de març va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el proper 8 de març.


El tex íntegre és el següent:

 

“Les dones i els homes de Mataró commemorem un any més el 8 de març, el Dia Internacional de totes les Dones.

 

Segons la llei, 3/2007, del 22 de març, les dones i els homes som iguals i tenim els mateixos drets i deures. Són moltes les fites aconseguides, però en aquest dia tan important per la ciutadania no podem davallar en les nostres reivindicacions i esperances, perquè la igualtat real és encara un objectiu a assolir.

 

Des de l’administració local, que és la més propera a la ciutadania i, per tant, des d’on més fàcilment es poden detectar les necessitats d’homes i dones, tenim l’obligació de treballar amb l’horitzó de la justícia social i la igualtat d’oportunitats.

 

Per això, hem de continuar lluitant, per fer dels drets de les dones i la seva llibertat, una pràctica de relació social i personal. Només aconseguirem aquesta realitat quan es produeixin canvis profunds en les estructures socials i simbòliques.

 

Enguany, més que mai, cal fer menció dels drets de les dones en l’àmbit laboral on la situació de crisi econòmica, social i financera fa que s’accentuï la seva vulnerabilitat i precarietat laboral.

 

La conjuntura actual fa que un nou model econòmic i social, més equitatiu i igualitari, esdevingui imprescindible. I en aquesta necessària transformació, l’experiència, els coneixements i els valors de les dones han de tenir un paper protagonista.

 

Des de l’Ajuntament de Mataró, volem expressar el nostre compromís per:

 

. Treballar per incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.

. Tenint en compte la conjuntura de recessió econòmica que estem vivint, assumir la responsabilitat de no retallar la despesa pública en polítiques d’igualtat i polítiques socials.

. Intensificar els recursos per fomentar la formació i l’autoocupació de les dones.

. Afavorir mesures de conciliació i nous usos socials del temps que afavoreixin la corresponsabilitat, tant en les tasques productives com reproductives.

. Desenvolupar accions per prevenir qualsevol manifestació de la violència contra les dones i, alhora, atendre a aquelles dones que l’han patida.

. Fer de la igualtat entre dones i homes, un principi de desenvolupament democràtic dels nostres pobles i ciutats.

. Facilitar informació i recursos a les dones per a la millora de la seva autonomia.


 

Per a tot això, els grups municipals sotasignants proposem al Ple l'adopció dels següents,

 

ACORDS:

 

PRIMER: Reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat real de dones i homes al nostre municipi, des del reconeixement de les realitats, necessitats i demandes de dones i homes.

 

SEGON: Adherir-nos al Manifest institucional del Dia Internacional de les Dones: “Sumant per la Igualtat” que, amb motiu del dia 8 de març, elaboren conjuntament la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya, adjunt a aquesta declaració institucional.

 

TERCER: Donar trasllat del present acord, al president de la Diputació de Barcelona i al president de la Federació de Municipis de Catalunya.