Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El primer Observatori Comercial de Mataró analitza la realitat del comerç a la ciutat

Escoltar

El primer Observatori Comercial de Mataró analitza la realitat del comerç a la ciutat

L’eina oferirà dades anuals sobre la demanda potencial i l’anàlisi de l’oferta

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i el Servei d’Estudis i Planificació han impulsat el 1r Observatori Comercial de Mataró, una nova eina que analitzarà anualment la realitat del sector comerç a la ciutat.


La creació d’un Observatori Local Comercial és una de les línies d’actuació definides pel Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró. L’Observatori Comercial de Mataró pretén aportar informació fiable a tots els agents públics i privats (administracions, comerciants, entitats del sector) per tal d’adaptar-se a la realitat d’un client dinàmic que pren decisions en un entorn amb diferents formats d’oferta comercial. L’objectiu és que aquesta informació contribueixi a la millora contínua de la competitivitat del comerç de Mataró.


La presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero; el president de la Unió de Botiguers de Mataró, Jordi Vallcorba; i el president de l’Associació de Comerciants i Professionals del Nou Centre de Mataró, Jordi Llargués, van donar a conèixer ahir a la tarda les dades del 1r Observatori Comercial de Mataró.

 

L’estudi, que es va encarregar al Centre de Recerca Turística de l’Escola Universitària del Maresme, ha consistit en la realització d’enquestes telefòniques tant al públic potencial (375 enquestes a veïns de Mataró i 390 a veïns de municipis de l’àrea d’influència) com als comerciants de la ciutat (352 enquestes). Les enquestes al públic potencial es van fer entre febrer i març de 2008 i les dels comerciants entre juny i juliol de 2008.

 

 

Anàlisi de la demanda potencial

 

En aquest apartat, l’Observatori ofereix una caracterització del perfil del demandant del comerç de Mataró.

 

Pel que fa als hàbits de compra, l’estudi determina:

 

- Les adquisicions de productes de compra freqüent es concentren al petit comerç i al supermercat, mentre que les de productes de compra no freqüent es concentren al petit comerç i al gran centre comercial perifèric.

- La major part de les compres es concentren a Mataró (ja sigui en el mateix barri de residència o a la resta de la ciutat) i, de forma especial, aquelles de productes de consum freqüent.

- Els residents a les poblacions de les rodalies de Mataró compren en més d’un 10% de qualsevol tipus de producte a Mataró (més d’un 26% en el cas dels productes de consum no freqüent).

- Un 56,2% dels enquestats realitzen les compres en cotxe, davant d’un 43,8% que no ho fan.

- Els productes de consum freqüent es compren majoritàriament al matí (35,78%), davant d’un 33,29% que ho fan a la tarda, un 23,2% que els compren en qualsevol horari i un 7,73% que ho fan al migdia. En canvi, els productes de compra esporàdica es compren principalment en horari de tarda (45,92%), un 30,53% dels enquestat els adquireixen indiferentment en qualsevol horari, un 17,63% al matí i un 5,92% al migdia.

- Major presència del pagament en efectiu (54,45%) en el cas dels productes de consum freqüent i del pagament en targeta (44,87%) en el cas dels productes de consum esporàdic.

- El 74% dels enquestats contesta que mai realitza compres per Internet, mentre que en un 22,48% dels casos la compra es realitza de forma ocasional. Aquest recel a la compra per Internet és encara més extrem en el cas dels mataronins.

 

Pel que fa a la satisfacció del comprador

 

- Tant pel que fa al producte de consum freqüent com el de consum esporàdic el públic potencial destaca, positivament, la valoració dels horaris (al voltant de 8) i el lliurament a domicili (al voltant del 7,5) i més negativament la valoració de la rapidesa en l’atenció (al voltant de 5) i, en menor grau, l’aparcament (al voltant del 6,5).

- Pel que fa referència a la resta dels aspectes, destaca la valoració lleugerament superior, en el cas dels productes de consum freqüent, de l’accessibilitat, la qualitat i la varietat comercial.

 

 

Anàlisi de l’oferta

 

Aquest apartat ofereix una caracterització del perfil del comerç de Mataró, així com la valoració de les perspectives de la seva activitat.

 

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, l’estudi destaca:

 

- Les empreses dedicades al comerç són de dimensions reduïdes en termes de nombre de treballadors (el 88% té menys de 7 treballadors) i de superfície (un 60% inferior als 100 m2).

- Tenen poca experiència davant crisis econòmiques, donat que el 63,85% són establiments creats després de 1991.

- Gairebé un 65% són empreses familiars: més del 76% són de primera o segona generació.

- Hi ha poca presència del treballador a temps parcial: un 96,38% dels treballadors són a temps complert.

 

Pel que fa a les estratègies dels comerciants:

 

- Reduïda presència de polítiques de RRHH de conciliació laboral i formació contínua.

- Molt reduïda la comercialització a través de web, malgrat que les empreses joves presenten millors percentatges tant en aquest aspecte com en els anteriors.

- Funcionament tradicional en quant a les vacances i obrir al migdia.

 

Pel que fa a la satisfacció respecte a la marxa del negoci:

 

- Les respostes dels enquestats donen com a resultat una mitjana de 6,22 sobre 10 punts. Aquest grau de satisfacció es pot considerar acceptable, malgrat que està influenciat pel pessimisme característic d’un període d’estancament econòmic.

- El 56,57% consideraven que el negoci estava pitjor que l’any anterior, un 29,14% que està igual, un 12% que està millor i un 2,29% no es manifesten al respecte.

- Un 43,18% esperaven tenir el mateix nombre de vendes, un 30,97% menys, un 17,05% igual i un 8,81 % no van respondre a la pregunta.