Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El projecte de restauració de la Basílica de Santa Maria clou les actuacions del Conjunt dels Dolors

Escoltar

El projecte de restauració de la Basílica de Santa Maria clou les actuacions del Conjunt dels Dolors

S’ha signat un conveni per reparar la teulada de la Capella de Sant Josep

La restauració de la Basílica de Santa Maria va prenent forma. En aquest sentit, el Conjunt dels Dolors ha estrenat noves instal·lacions elèctriques, d’il·luminació i de sonorització i s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament, l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), la Parròquia de Santa Maria de Mataró i Caixa Laietana per realitzar les obres de reparació de la teulada i la cúpula de la Capella de Sant Josep. Aquestes dues accions s’emmarquen en el Pla director de restauració i rehabilitació de la Basílica de Santa Maria.


 

 

El Conjunt dels Dolors estrena il·luminació i sonorització

 

Ahir dilluns, 14 de desembre, el president de l’IMAC, Sergi Penedès, i el president-director del Museu Arxiu de Santa Maria-Centre d'Estudis Locals de Mataró, Manuel Salicrú, van presentar els treballs de millora de la instal·lació elèctrica, de la il·luminació i de la sonorització realitzats al Conjunt dels Dolors. També hi van intervenir la cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Carme Rius, i l’autor del projecte de l’empresa Espectrum Produccions, Jordi Nin.

 

Els treballs s'han efectuat per encàrrec del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró i han estat finançats econòmicament per l'IMAC i l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. L’import de l’encàrrec ha estat de 120.000 €, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’ens municipal i el Museu Arxiu de Santa Maria signat el desembre de 2007. El conveni estipulava una aportació total de 180.000 €, 60.000 dels quals van destinar-se a la renovació de les sales d'exposicions del Museu Arxiu, treballs que van presentar-se al públic el Dia Internacional del Museu, el 18 de maig, de l’any 2008.

 

El projecte del Conjunt dels Dolors ha tingut com a objectiu principal ajudar a posar en valor aquest important patrimoni del art barroc català, mitjançant una acurada il·luminació i sonorització de tots els espais, a més de garantir la seguretat del recinte mitjançant l’actualització de les instal·lacions elèctriques.

 

El criteri que s’ha seguit per a la il·luminació ha estat el de ressaltar cada element pictòric, escultòric i arquitectònic de manera independent, utilitzant les tècniques i tecnologies en il·luminació més adequades per a cada cas. D’aquesta manera, s’ha triat una il·luminació amb tendència càlida per a les pintures del sostre de la capella. Aquesta lleugera tendència de color al sostre harmonitza amb tota la riquesa visual i cromàtica de les pintures, l’altar i el cor.

 

Quant a la il·luminació utilitzada per a les pintures de la capella, les lluminàries són un model que es va dissenyar especialment per al Museu del Louvre de París. Són lluminàries que disposen d’un diafragma regulable per fer figures geomètriques i poder delimitar la il·luminació al rectangle del quadre. També disposen d’un filtre ultraviolat perquè la llum no afecti els pigments de la pintura.

 

A la sala de juntes s’ha optat per una il·luminació neutra sense tendència de color, una llum uniforme i suau que permet veure les pintures en el seu conjunt i amb la màxima fidelitat cromàtica. A la sala polivalent del Museu Arxiu, just a l’entrada d’accés del Conjunt dels Dolors, s’hi ha instal·lat un sistema audiovisual que donarà informació prèvia i complementària al visitant.

 

El Conjunt dels Dolors no es podria entendre totalment sense música; el cor era una de les activitats importants de la confraria. A l’interior del recinte del cor s’ha instal·lat un equip d’Hi-Fi amb l’objectiu de simular un directe. La música escollida és un Stabat Mater de composició barroca.

 

Com a element purament museístic s’ha instal·lat al vestíbul un punt informatiu interactiu. Mitjançant una pantalla tàctil es pot accedir a informació sobre el Conjunt dels Dolors i sobre l’artista Antoni Viladomat.

 

Aquest proper dissabte, 19 de desembre, a les 20 h, hi haurà la inauguració oficial de la nova il·luminació del Conjunt dels Dolors.

 

 

Conveni per restaurar la Capella de Sant Josep

 

Divendres passat, 11 de desembre, l’alcalde, Joan Antoni Baron; el president de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), Sergi Penedès; el president de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau; i el rector de la Parròquia de Santa Maria de Mataró, Mn. Joan Barat, van signar un conveni de col·laboració per a la consecució dels treballs de restauració a la Basílica de Santa Maria. El conveni serà vigent fins al 30 de juny de 2010.

 

El conveni estableix que les obres previstes són la reparació de la teulada i la cúpula de la Capella de Sant Josep on també s’hi substituiran canals i baixants i es tractaran els acabats exteriors de la coberta i vidrieres exteriors, actuació que té un cost global de 290.000 € que seran finançats de la següent manera:

 

. 50.000 € de l’IMAC,  

. 90.000 € de Caixa Laietana, i

. 150.000 € procedents de la subvenció concedida per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya a l’IMAC.

Antecedents

 

L’any 2001, la mateixa parròquia de Santa Maria va endegar la campanya “Mataró restaura Santa Maria” i va encarregar-ne un Pla director de restauració de la Basílica del qual ja s’han executat algunes fases (1, 2 i 3). L’Ajuntament de Mataró, per mediació de l’IMAC, per la importància patrimonial de l’immoble i perquè té una significació que va més enllà del seu caràcter devocional, han donat suport de diferents formes a la campanya endegada amb el compromís de treballar per assolir els objectius previstos i el seu finançament.

 

Les actuacions a desenvolupar s’han planificat d’acord amb les previsions contemplades al Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró (fases 4 i 5 del Pla director de restauració) redactat per l’equip format per Agàpit Borràs, arquitecte; Joan Valls, arquitecte tècnic, i Manuel Salicrú, tècnic assessor el juny de 2007, encàrrec finançat per l’IMAC amb una subvenció de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya concedida a tal efecte.

 

Entre els anys 2008 i 2009, donant compliment al conveni signat l’11 de desembre de 2007 entre l’Ajuntament, l’IMAC i la Parròquia i seguint les directrius de la Comissió de seguiment de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró, s’ha executat una primera part del projecte d’obra, prèvies prospeccions arqueològiques a l’interior del temple (fetes l’any 2007 i corresponents a la 3a fase prevista al Pla director de restauració), consistent en la realització dels treballs de construcció d’una escala metàl·lica d’accés a la cornisa de la nau central i de sanejament de l’actual instal·lació elèctrica de sota coberta de la nau per un import de 90.000 €, obres finançades amb una subvenció de 50.000 € de Caixa Terrassa i amb 40.000 € d’aportació municipal directe.